ตะกร้าสินค้า - Cart

CSR

CSR NEWS

แบ่งบันข้อมูลได้ที่ :

ร่วมสมบททุนทอดผ้าป่า สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

แหล่งที่มา : | 05 ก.ค. 2559

ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 คุณแม่จรีพร เทพผดุงพร และ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด

ร่วมสมบททุนทอดผ้าป่า สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เพื่อซ่อมแซมอาคารผู้ป่วย

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ในงาน พิธีทำบุญครบรอบ 45 ปี และ งานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

OTHER CSR NEWS

มอบทุนแก่โรงพยาบาลศิริราช
Date : 10/04/2015
read more
บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยจิตสำนึกและ ตระหนักถึงความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อสังคมและชุมชน
Date : 30/11/1999
read more