ตะกร้าสินค้า - Cart

NEWS & EVENT

EVENTS

แบ่งบันข้อมูลได้ที่ :

10 ปี แห่งการให้ เทพผดุงพรมะพร้าวส่งเสริมการศึกษาไทย มอบทุนรวม 149 ล้านบาท ช่วยเหลือโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 610 โรงเรียนทั่วประเทศ

  

เทพผดุงพรมะพร้าว ทำดีถวายในหลวงต่อเนื่อง 10 ปี ส่งเสริมการศึกษาไทย

มอบทุนรวม  149 ล้านบาท ช่วยเหลือโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 610 โรงเรียนทั่วประเทศ

 

           

             บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อสังคมถวายเป็นพระราชกุศล  แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ภายใต้โครงการ “10 ปีแห่งการสืบสานพระราชปณิธาน 610 โรงเรียน 149 ล้านบาท” โดยใน 10 ปีที่ผ่านมา มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 610 แห่งทั่วประเทศ รวมเป็นเงินมูลค่า 149 ล้านบาท

             นางจรีพร เทพผดุงพร ประธานกรรมการ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด  ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร ภายใต้­ตราสินค้า "ชาวเกาะ" และ "แม่พลอย" เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของด้านการศึกษา ที่ไม่ได้ให้แค่ความรู้แต่ยังนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อแนวคิดคืนประโยชน์กลับสู่สังคม ซึ่งบริษัทยึดถือคตินี้มามากกว่า 40 ปี ทั้งนี้โครงการ “10 ปีแห่งการสืบสานพระราชปณิธาน 610 โรงเรียน 149 ล้านบาท” เป็นการมอบทุนช่วยเหลือโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ซึ่งทางบริษัทฯถือเป็นภารกิจสำคัญตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2550 ที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอด 10 ปี  โดยมอบทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน รวมเป็นเงินมูลค่า 149 ล้านบาท มีโรงเรียนที่ได้รับความช่วยเหลือแล้วกว่า 610 แห่งทั่วประเทศ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เช่น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี, ศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารอื่น ๆ 

 

            นายปรีชา แบบประเสริฐ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังการอนุสรณ์)  จังหวัดพะเยา กล่าวว่า “โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า มีนักเรียนเป็นชาวเขาประมาณ 400 คน ซึ่งนักเรียนหลายคนไม่สามารถมาเรียนได้ เนื่องจากการเดินทางจากบ้านบนดอยมาถึงโรงเรียน เป็นไปด้วยความยากลำบากและต้องใช้เวลามาก เมื่อบริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด เข้ามาช่วยเหลือในการปรับปรุงอาคารเรียนต่างๆ รวมถึงเรือนนอนของนักเรียนบ้านไกล ทำให้นักเรียนเกือบร้อยคนสามารถพักที่โรงเรียน จึงมีโอกาสเข้าเรียนได้มากขึ้น”

 

          ด้านผู้อำนวยการ สายหยุด ห้าวเจริญ โรงเรียนบ้านโป่งหวาย จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า “โรงเรียนสาขาบ้านหาดแตง เป็นห้องเรียนชุมชนในหมู่บ้านภายใต้การดูแลของโรงเรียนบ้านโป่งหวาย ซึ่งห้องเรียนถูกปิดร้างมานานและขาดงบประมาณในการดูแล ถูกปล่อยให้รกร้าง ต่อมาได้ทราบเรื่องการมอบทุนของบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด จากรายการ ”บุญไม่จำกัด”  จึงได้ดำเนินการขอทุนจากบริษัทฯ ไปจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง โดยปรับปรุงพื้นที่โรงเรียนสาขาบ้านหาดแตง ซึ่งศูนย์ดังกล่าว มีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาในชุมชนได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าหรือปัญหาหนี้สิน  เนื่องจากมีการจัดอบรมและการสอนวิชาชีพให้นักเรียนและชาวบ้านในอำเภอศรีสวัสดิ์หลายโครงการ  อาทิ   โครงการทำฝายชะลอน้ำ การเพาะพันธุ์กล้าไม้ การผลิตสินค้าชุมชน การทำบัญชีครัวเรือน  ซึ่งเงินทุนที่ได้รับจากบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด  นับเป็นเงินทุนตั้งต้นที่ช่วยให้ชุมชนเกิดความเข็มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้ ทั้งในอำเภอศรีสวัสดิ์และชุมชนใกล้เคียงในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งโครงการนี้ยังคงดำเนินการอยู่จนถึงปัจจุบัน”

 

           

                สำหรับส่วนของการศึกษาพิเศษ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายกานต์ สอนอยู่กลาง ผู้อำนวยการศูนย์ กล่าวว่า “ทางศูนย์ฯ มีหน้าที่ในการบำบัด ฟื้นฟูและช่วยเหลือเยาวชนที่พิการในระยะเริ่มต้น ให้มีความพร้อมและทักษะที่จะสามารถเข้าเรียนในระบบการศึกษา แต่ที่ผ่านมาทางศูนย์ประสบปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ เมื่อได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด จึงสามารถสร้างสระน้ำสำหรับจัดกิจกรรมธาราบำบัด ทั้งยังสามารถนำครูและบุคลากรออกพื้นที่ออกไปบำบัดนักเรียนตามบ้าน ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายและมีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตในสังคมได้ดีขึ้น”

 

ล่าสุด นางจรีพร เทพผดุงพร ประธานกรรมการบริษัทฯ นำเหล่าผู้บริหารระดับสูง จัดพิธีมอบทุนการศึกษาภายใต้ชื่อโครงการ “10 ปีแห่งการสืบสานพระราชปณิธาน 610 โรงเรียน 149 ล้านบาท”  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 10 เป็นการมอบทุนให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารจำนวน 89 แห่ง โดยมอบทุนช่วยเหลือทุนละ 200,000 บาท รวมทั้งสิ้น  17,800,000 บาท  ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา  พุทธมณฑล

----------------------------------------------------

RELATED EVENTS

20NOV, 18
อิ่มบุญเทศกาลกินเจกับชาวเกาะ ณ เยาวราช 2561
read more
20NOV, 18
ก้าวเข้าสู่ปีที่ 12 “เทพผดุงพรมะพร้าว” มอบทุนต่อเนื่อง 10 ล้านบาท 50 โรงเรียนทั่วประเทศ
read more
17NOV, 17
11 ปี แห่งการแบ่งปัน เทพผดุงพรมะพร้าว มอบทุนการศึกษา 10 ล้านบาท 50 โรงเรียนทั่วประเทศ ติดต่อกันเป็นปีที่11
read more
02MAY, 17
เทพผดุงพร ร่วมจัดคอนเสริต์การกุศล “Magic Moment เพลงรักของดี้ ดนตรีของแต๋ง” รวมพลดีว่า ดีโว่ แถวหน้าเมืองไทยปล่อยพลังเสียงร่ายเวทมนตร์สุดประทับใจ
เพราะความสุขจากเสียงเพลงที่คุณได้รับ...จะเป็นความสุขของคนอีกนับล้านที่รอการช่วยเหลือ... รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช เพื่อเป็นอาคารศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง อย่างครบ วงจร สำหรับผู้ป่วยสามัญ
read more
12JAN, 17
งานบุญครั้งใหญ่ประจำปี 2560
ร่วมน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
read more
19DEC, 16
“แกรนด์ เดอะสตาร์” เข้าครัวโชว์เสน่ห์ปลายจวักกับ ชาวเกาะ-แม่พลอย สร้างสรรค์กับข้าวเหลือใช้ให้เป็นเมนูสุดฟิน
read more
09NOV, 16
“น้ำมะพร้าว 100 % ตราชาวเกาะ” บินลัดฟ้าพาผู้โชคดีบุกเชียร์ ลิเวอร์พูล สุดเอ็กซ์คลูซีฟ งานนี้สุดฟิน...ได้กระทบไหล่นักเตะครบทีมถึงอังกฤษ
read more
15AUG, 16
“น้ำมะพร้าวชาวเกาะ” มอบความสดชื่นไม่เหมือนใครในวันแม่
น้ำมะพร้าวชาวเกาะ 100% มามอบรอยยิ้มเพื่อสุขภาพพร้อมเติมความสดชื่นไม่เหมือนใครให้กับเหล่านักวิ่งและคนรักสุขภาพ
read more
31MAY, 16
เทพผดุงพรมะพร้าวจัดบูธอย่างยิ่งใหญ่ในงาน THAIFEX World of Food 2016
read more