ตะกร้าสินค้า - Cart

ABOUT TCC

FOOD STANDARD ACTIVITIES

แบ่งบันข้อมูลได้ที่ :

การประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 25 มกราคม 2562 บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด มีการจัดประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระบบมาตรฐาน BRC และ ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร ISO 2200 : 2018 ครั้งที่ 1/2562 โดยแบ่งลำดับการนำเสนอผลการวัด KPI ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม ปี 2561 ของแต่ละฝ่าย ดังนี้

1. ฝ่ายขายต่างประเทศ (ปิ่นเกล้า)

2. ฝ่ายขายต่างจังหวัด (ปิ่นเกล้า)

3. ฝ่ายขายกรุงเทพ (ปิ่นเกล้า)

4. ฝ่ายบุคคลและธุรการ (ปิ่นเกล้า)

5. แผนกคลังสินค้า (ปิ่นเกล้า)

6. IT (ชาวเกาะ + ปิ่นเกล้า)

7. ฝ่ายผลิต (ชาวเกาะ)

8. ฝ่ายประกันคุณภาพ (ชาวเกาะ)

9. ฝ่ายคลังสินค้า (ชาวเกาะ)

10. ฝ่ายวางแผนส่งออก (ชาวเกาะ)

11.ฝ่ายจัดซื้อ (ชาวเกาะ)

12. ฝ่ายบุคคลและธุรการ (ชาวเกาะ) และ ฝ่ายวิศวกรรม (ชาวเกาะ)

ณ ห้องประชุม อุดมมะพร้าว โรงงานชาวเกาะ

RELATED ACTIVITY

26JUL, 22
ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารในระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 , ระบบมาตรฐาน BRC และระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร ISO22000 ครั้งที่ 3/2565
ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารในระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 , ระบบมาตรฐาน BRC และระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร ISO22000 ครั้งที่ 3/2565
read more
13JUL, 22
อบรมหลักสูตร ระบบคุณภาพ ISO ให้กับพนักงานใหม่
อบรมหลักสูตร ระบบคุณภาพ ISO ให้กับพนักงานใหม่
read more
21APR, 22
ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ ISO9001, ระบบมาตรฐาน BRC และระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร ISO22000 ครั้งที่ 1/2565
ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ ISO9001, ระบบมาตรฐาน BRC และระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร ISO22000 ครั้งที่ 1/2565
read more
28JAN, 22
ประชุม Management ISO 9001 & BRC &22000 ไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 1 /2565
ประชุม Management ISO 9001 & BRC &22000 ไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 1 /2565
read more
18JAN, 22
ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารในระบบบริหารคุณภาพ ISO90001 , ระบบมาตรฐาน BRC
ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารในระบบบริหารคุณภาพ ISO90001 , ระบบมาตรฐาน BRC
read more

Contact Us