ตะกร้าสินค้า - Cart

ABOUT TCC

FOOD STANDARD ACTIVITIES

แบ่งบันข้อมูลได้ที่ :

การประชุมจัดทำระบบ ISO 50001 : 2018

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ได้มีการประชุมจัดทำระบบ ISO 50001 : 2018เนื่องจากตัวแทนจากบริษัทผู้ให้การรับรองด้านพลังงาน บูโร เวอริทัส

มีความประสงค์ที่จะเข้ามาให้คำแนะนำถึงแนวทางการจัดทำระบบการจัดการด้านพลังงานในเวอร์ชั่นใหม่ ISO50001 : 2018 ผู้บรรยาย โดย คุณสุเมธ หุตินทรวงศ์ ณ ห้องประชุมชาวเกาะ 1 โรงงานชาวเกาะ

RELATED ACTIVITY

28JAN, 22
ประชุม Management ISO 50001 &14001 ไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 1 /2565
ประชุม Management ISO 50001 &14001 ไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 1 /2565
read more
18JAN, 22
ประชุม Management Review ในระบบ ISO14001 & 50001
ประชุม Management Review ในระบบ ISO14001 & 50001
read more
18JAN, 22
อบรมหลักสูตร การควบคุมเอกสารในระบบการจัดการ ISO 9001,ISO 14001, ISO 50001 ,มรท 8001,BRC และ ISO 22000
อบรมหลักสูตร การควบคุมเอกสารในระบบการจัดการ ISO 9001,ISO 14001, ISO 50001 ,มรท 8001,BRC และ ISO 22000
read more
21OCT, 21
ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015) และระบบการจัดการพลังงาน (ISO50001:2018)
ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015) และระบบการจัดการพลังงาน (ISO50001:2018)
read more
04AUG, 20
ประชุม Management Review ระบบ 14001 & 50001
ประชุม Management Review ระบบ 14001 & 50001
read more

Contact Us