ตะกร้าสินค้า - Cart

ABOUT TCC

FOOD STANDARD ACTIVITIES

แบ่งบันข้อมูลได้ที่ :

ประชุม Management Review ระบบ 14001 & 50001

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ได้มีการทบทวนของฝ่ายบริหารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015) และระบบการจัดการพลังงาน (ISO50001:2018) ครั้งที่ 3/2563

เนื่องจากต้นทุนพลังงานมีการปรับตัวสูงขึ้นเรื่อย ๆ และมีแนวโน้มว่าพลังงานจะหมดลง ทางองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาด้านพลังงานและให้ความสำคัญในการจัดการพลังงาน

จึงได้มีการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ให้องค์กรต่าง ๆ ได้นำไปใช้ เพื่อที่จะช่วยควบคุมและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน รองรับกับวิกฤตด้านพลังงาน และลดการส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นต้น ณ ห้องประชุมอุดมะพร้าว ชั้น 3 โรงงานชาวเกาะ

RELATED ACTIVITY

28JAN, 22
ประชุม Management ISO 50001 &14001 ไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 1 /2565
ประชุม Management ISO 50001 &14001 ไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 1 /2565
read more
18JAN, 22
ประชุม Management Review ในระบบ ISO14001 & 50001
ประชุม Management Review ในระบบ ISO14001 & 50001
read more
18JAN, 22
อบรมหลักสูตร การควบคุมเอกสารในระบบการจัดการ ISO 9001,ISO 14001, ISO 50001 ,มรท 8001,BRC และ ISO 22000
อบรมหลักสูตร การควบคุมเอกสารในระบบการจัดการ ISO 9001,ISO 14001, ISO 50001 ,มรท 8001,BRC และ ISO 22000
read more
21OCT, 21
ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015) และระบบการจัดการพลังงาน (ISO50001:2018)
ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015) และระบบการจัดการพลังงาน (ISO50001:2018)
read more
12DEC, 19
การประชุม Management 14001&50001
การประชุม Management 14001&50001 Date 31/10/62
read more

Contact Us