ตะกร้าสินค้า - Cart

ABOUT TCC

FOOD STANDARD ACTIVITIES

แบ่งบันข้อมูลได้ที่ :

อบรมมาตรฐานแรงงานไทย

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น. บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ได้มีการอบรมระบบมาตรฐานแรงงานไทย โดยอาจารย์ธนาทิพย์ พรหมเกาะ ผู้ตรวจประเมินและวิทยากร บริษัท SGS(ประเทศไทย) จำกัด

เป็นวิทยากร โดยมี ดร.พรศยนัฐ เทพผดุงพร, คุณเอกศักดิ์ เทพผดุงพร เป็นประธานและมีผู้เข้าร่วมการอบรมระดับผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน , หัวหน้าส่วน , หัวหน้าแผนก , เจ้าหน้าที่ และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมอุดมมะพร้าว

RELATED ACTIVITY

30MAR, 22
ปิด Audit ตรวจประเมินระบบการจัดการมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.80001-2563)
ปิด Audit ตรวจประเมินระบบการจัดการมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.80001-2563)
read more
30MAR, 22
ตรวจประเมินระบบการจัดการมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.80001-2563)
ตรวจประเมินระบบการจัดการมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.80001-2563)
read more
03MAR, 22
ประชุมทบทวน ระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2563) ครั้งที่ 1/2566
ประชุมทบทวน ระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2563) ครั้งที่ 1/2566
read more
18JAN, 22
Audit ที่ทางบริษัท SGS ได้เข้ามา Audit ระบบมาตรฐาน ISO ระบบ TSL8001-2563 (มาตรฐานแรงงานไทย)
Audit ที่ทางบริษัท SGS ได้เข้ามา Audit ระบบมาตรฐาน ISO ระบบ TSL8001-2563 (มาตรฐานแรงงานไทย)
read more
18JAN, 22
อบรมหลักสูตร การควบคุมเอกสารในระบบการจัดการ ISO 9001,ISO 14001, ISO 50001 ,มรท 8001,BRC และ ISO 22000
อบรมหลักสูตร การควบคุมเอกสารในระบบการจัดการ ISO 9001,ISO 14001, ISO 50001 ,มรท 8001,BRC และ ISO 22000
read more

Contact Us