ตะกร้าสินค้า - Cart

ABOUT TCC

FOOD STANDARD ACTIVITIES

แบ่งบันข้อมูลได้ที่ :

Audit ที่ทางบริษัท SGS ได้เข้ามา Audit ระบบมาตรฐาน ISO ระบบ TSL8001-2563 (มาตรฐานแรงงานไทย)

วันที่ 8 เมษายน 2564 บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว ได้มีการ Audit ที่ทางบริษัท SGS ได้เข้ามา Audit ระบบมาตรฐาน ISO ระบบ TSL8001-2563 (มาตรฐานแรงงานไทย) โดยจะทำการ Audit ทั้งหมด 2 วัน ภายในวันที่ 8-9-04-64 โดยคุณเกียรติศักดิ์ เทพผดุงพร ,

คุณชวพร เทพผดุงพร เป็นประธานและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการ Audit ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม To be number one โรงงานชาวเกาะ

RELATED ACTIVITY

30MAR, 22
ปิด Audit ตรวจประเมินระบบการจัดการมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.80001-2563)
ปิด Audit ตรวจประเมินระบบการจัดการมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.80001-2563)
read more
30MAR, 22
ตรวจประเมินระบบการจัดการมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.80001-2563)
ตรวจประเมินระบบการจัดการมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.80001-2563)
read more
03MAR, 22
ประชุมทบทวน ระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2563) ครั้งที่ 1/2566
ประชุมทบทวน ระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2563) ครั้งที่ 1/2566
read more
18JAN, 22
อบรมหลักสูตร การควบคุมเอกสารในระบบการจัดการ ISO 9001,ISO 14001, ISO 50001 ,มรท 8001,BRC และ ISO 22000
อบรมหลักสูตร การควบคุมเอกสารในระบบการจัดการ ISO 9001,ISO 14001, ISO 50001 ,มรท 8001,BRC และ ISO 22000
read more
17JAN, 22
อบรมมาตรฐานแรงงานไทย
อบรมมาตรฐานแรงงานไทย
read more

Contact Us