ตะกร้าสินค้า - Cart

ABOUT TCC

FOOD STANDARD ACTIVITIES

แบ่งบันข้อมูลได้ที่ :

ตรวจประเมินระบบการจัดการมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.80001-2563)

 
วันที่ 23-24 มีนาคม 2565 บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ได้มีการตรวจประเมินระบบการจัดการมาตรฐานแรงงานไทย เนื่องจากทางบริษัท SGS เข้ามาทำการตรวจประเมินระบบการจัดการด้านมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.80001-2563)
ซึ่งเป็นรอบการตรวจติดตามผลครั้งที่ 1 โดยจะทำการตรวจประเมินในรูปแบบการ Remote Audit โดยมีระดับ ผู้บริหาร,ผู้จัดการฝ่าย,หัวหน้าส่วน,หัวหน้าแผนก และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการ Audit ครั้งนี้ ณ โรงงานชาวเกาะ

RELATED ACTIVITY

30MAR, 22
ปิด Audit ตรวจประเมินระบบการจัดการมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.80001-2563)
ปิด Audit ตรวจประเมินระบบการจัดการมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.80001-2563)
read more
03MAR, 22
ประชุมทบทวน ระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2563) ครั้งที่ 1/2566
ประชุมทบทวน ระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2563) ครั้งที่ 1/2566
read more
18JAN, 22
Audit ที่ทางบริษัท SGS ได้เข้ามา Audit ระบบมาตรฐาน ISO ระบบ TSL8001-2563 (มาตรฐานแรงงานไทย)
Audit ที่ทางบริษัท SGS ได้เข้ามา Audit ระบบมาตรฐาน ISO ระบบ TSL8001-2563 (มาตรฐานแรงงานไทย)
read more
18JAN, 22
อบรมหลักสูตร การควบคุมเอกสารในระบบการจัดการ ISO 9001,ISO 14001, ISO 50001 ,มรท 8001,BRC และ ISO 22000
อบรมหลักสูตร การควบคุมเอกสารในระบบการจัดการ ISO 9001,ISO 14001, ISO 50001 ,มรท 8001,BRC และ ISO 22000
read more
17JAN, 22
อบรมมาตรฐานแรงงานไทย
อบรมมาตรฐานแรงงานไทย
read more

Contact Us