ตะกร้าสินค้า - Cart

ABOUT TCC

FOOD STANDARD ACTIVITIES

แบ่งบันข้อมูลได้ที่ :

ยินดีต้อนรับ คณะตรวจ Audit บริษัท Intertek เข้าตรวจ Audit ในระบบ BRC

วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 09.00น. บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ยินดีต้อนรับ คณะตรวจ Audit บริษัท Intertek โดยมีผู้ตรวจ Audit จำนวน 3 ท่าน คือ 1.คุณอาทร แก้วเพียร 2.คุณวชิระ แท่นทรัพย์ 3.คุณเปรมฤทัย บุญมาภิ

เข้าตรวจ Audit ในระบบ BRC ทั้งหมด 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 23/03/2563 - 27/03/2563 โดยคุณชวพร เทพผดุงพร เข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม TO BE NUMBER ONE โรงงานชาวเกาะ

RELATED ACTIVITY

21APR, 22
ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ ISO9001, ระบบมาตรฐาน BRC และระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร ISO22000 ครั้งที่ 1/2565
ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ ISO9001, ระบบมาตรฐาน BRC และระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร ISO22000 ครั้งที่ 1/2565
read more
17MAR, 22
ตรวจประเมินระบบมาตรฐาน BRC (issue 8) (Food Safety) โดยทางบริษัทฯ intertek
ตรวจประเมินระบบมาตรฐาน BRC (issue 8) (Food Safety) โดยทางบริษัทฯ intertek
read more
28JAN, 22
ประชุม Management ISO 9001 & BRC &22000 ไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 1 /2565
ประชุม Management ISO 9001 & BRC &22000 ไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 1 /2565
read more
18JAN, 22
ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารในระบบบริหารคุณภาพ ISO90001 , ระบบมาตรฐาน BRC
ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารในระบบบริหารคุณภาพ ISO90001 , ระบบมาตรฐาน BRC
read more
18JAN, 22
ประชุม Management Review ในระบบ ISO9001 & BRC & 22000
ประชุม Management Review ในระบบ ISO9001 & BRC & 22000
read more

Contact Us