ตะกร้าสินค้า - Cart

ABOUT TCC

FOOD STANDARD ACTIVITIES

แบ่งบันข้อมูลได้ที่ :

ประชุม Management Review ในระบบ ISO9001 & BRC & 22000

วันที่ 26 มกราคม 2564 บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ได้มีการประชุม Management Review ในระบบ ISO9001 & BRC & 22000 โดยคุณเกียรติศักดิ์ เทพผดุงพร และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอุดมมะพร้าว โรงงานชาวเกาะ

RELATED ACTIVITY

26JUL, 22
ประชุม Management ระบบ ISO9001, BRC และ 22000 ครั้งที่ 1 ไตรมาส 4 ประจำปี 2566
ประชุม Management ระบบ ISO9001, BRC และ 22000 ครั้งที่ 1 ไตรมาส 4 ประจำปี 2566
read more
21APR, 22
การอบรม หลักสูตร การตีความข้อความกำหนดมาตรฐาน “BRCGS-Global Standard for Food Safety lssue 9
การอบรม หลักสูตร การตีความข้อความกำหนดมาตรฐาน “BRCGS-Global Standard for Food Safety lssue 9
read more
17MAR, 22
อบรมหลักสูตร "BRCGS-Food Safety (Issue9) Internal Audit"
อบรมหลักสูตร "BRCGS-Food Safety (Issue9) Internal Audit"
read more
28JAN, 22
ประชุม Management ISO 9001 & BRC &22000 ไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 1 /2565
ประชุม Management ISO 9001 & BRC &22000 ไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 1 /2565
read more
18JAN, 22
ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารในระบบบริหารคุณภาพ ISO90001 , ระบบมาตรฐาน BRC
ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารในระบบบริหารคุณภาพ ISO90001 , ระบบมาตรฐาน BRC
read more

Contact Us