ตะกร้าสินค้า - Cart

ABOUT TCC

FOOD STANDARD ACTIVITIES

แบ่งบันข้อมูลได้ที่ :

อบรมหลักสูตร "BRCGS-Food Safety (Issue9) Internal Audit"

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ได้มีการอบรมหลักสูตร "BRCGS-Food Safety (Issue9) Internal Audit" โดยวิทยากรคุณณัฐณิชา สังเกต จากบริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ ควอลิตี้ จำกัด ซึ่งทำการอบรมแบบทฤษฏี และ Work shop

มีผู้จัดการฝ่าย,หัวหน้าส่วน,หัวหน้าแผนก และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการอบรมและ Work shop ในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมอุดมมะพร้าว โรงงานชาวเกาะ

RELATED ACTIVITY

26JUL, 22
ประชุม Management ระบบ ISO9001, BRC และ 22000 ครั้งที่ 1 ไตรมาส 4 ประจำปี 2566
ประชุม Management ระบบ ISO9001, BRC และ 22000 ครั้งที่ 1 ไตรมาส 4 ประจำปี 2566
read more
21APR, 22
การอบรม หลักสูตร การตีความข้อความกำหนดมาตรฐาน “BRCGS-Global Standard for Food Safety lssue 9
การอบรม หลักสูตร การตีความข้อความกำหนดมาตรฐาน “BRCGS-Global Standard for Food Safety lssue 9
read more
28JAN, 22
ประชุม Management ISO 9001 & BRC &22000 ไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 1 /2565
ประชุม Management ISO 9001 & BRC &22000 ไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 1 /2565
read more
18JAN, 22
ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารในระบบบริหารคุณภาพ ISO90001 , ระบบมาตรฐาน BRC
ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารในระบบบริหารคุณภาพ ISO90001 , ระบบมาตรฐาน BRC
read more
18JAN, 22
ประชุม Management Review ในระบบ ISO9001 & BRC & 22000
ประชุม Management Review ในระบบ ISO9001 & BRC & 22000
read more

Contact Us