ตะกร้าสินค้า - Cart

ABOUT TCC

FOOD STANDARD ACTIVITIES

แบ่งบันข้อมูลได้ที่ :

จัดอบรมให้คำปรึกษาระบบ BRC

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด มีการจัดอบรมให้คำปรึกษาระบบ BRC โดยอาจารย์ภานพ สืบถวิลกุล เป็นวิทยากร  และ ระดับผู้บริหาร/ระดับผู้จัดการฝ่าย/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย/หัวหน้าส่วน/หัวหน้าแผนก/ผู่ช่วยหัวหน้าแผนก

เป็นผู้ร่วมเข้ารับการให้คำปรึกษา ณ ห้องประชุม TO BE NUMBER ONE  โรงงานชาวเกาะ

RELATED ACTIVITY

26JUL, 22
ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารในระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 , ระบบมาตรฐาน BRC และระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร ISO22000 ครั้งที่ 3/2565
ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารในระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 , ระบบมาตรฐาน BRC และระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร ISO22000 ครั้งที่ 3/2565
read more
21APR, 22
ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ ISO9001, ระบบมาตรฐาน BRC และระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร ISO22000 ครั้งที่ 1/2565
ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ ISO9001, ระบบมาตรฐาน BRC และระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร ISO22000 ครั้งที่ 1/2565
read more
17MAR, 22
ตรวจประเมินระบบมาตรฐาน BRC (issue 8) (Food Safety) โดยทางบริษัทฯ intertek
ตรวจประเมินระบบมาตรฐาน BRC (issue 8) (Food Safety) โดยทางบริษัทฯ intertek
read more
28JAN, 22
ประชุม Management ISO 9001 & BRC &22000 ไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 1 /2565
ประชุม Management ISO 9001 & BRC &22000 ไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 1 /2565
read more
18JAN, 22
ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารในระบบบริหารคุณภาพ ISO90001 , ระบบมาตรฐาน BRC
ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารในระบบบริหารคุณภาพ ISO90001 , ระบบมาตรฐาน BRC
read more

Contact Us