ตะกร้าสินค้า - Cart

ABOUT TCC

FOOD STANDARD ACTIVITIES

แบ่งบันข้อมูลได้ที่ :

สรุปการตรวจติดตาม GMP และ HACCP

 

วันที่ 15 สิงหาคม 2563 บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ได้มีการประชุม สรุปการตรวจติดตาม GMP

และ HACCP ประจำเดือน มิถุนายน 2563 โดยมีระดับ ผู้บริหาร,ผู้จัดการฝ่าย,หัวหน้าส่วน,หัวหน้าแผนก และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 

ณ ห้องประชุมอุดมมะพร้าว ชั้น 3 โรงงานชาวเกาะ

RELATED ACTIVITY

18JAN, 22
ประชุมสรุป GMP&HACCP
ประชุมสรุป GMP&HACCP
read more
14DEC, 19
การจัดอบรม GMP และ HACCP ให้กับพนักงาน
การจัดอบรม GMP และ HACCP ให้กับพนักงาน Date 04/03/62
read more

Contact Us