ตะกร้าสินค้า - Cart

ABOUT TCC

FOOD STANDARD ACTIVITIES

แบ่งบันข้อมูลได้ที่ :

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ได้มีการประชุม Management ระบบ ISO 14001-50001

วันที่ 28 เมษายน 2563 บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ได้มีการประชุม Management ระบบ ISO 14001-50001 โดยคุณเกียรติศักดิ์ เทพผดุงพร และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ณ ห้องประชุมอุดมมะพร้าว โรงงานชาวเกาะ

RELATED ACTIVITY

28JAN, 22
ประชุม Management ISO 50001 &14001 ไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 1 /2565
ประชุม Management ISO 50001 &14001 ไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 1 /2565
read more
18JAN, 22
ประชุม Management Review ในระบบ ISO14001 & 50001
ประชุม Management Review ในระบบ ISO14001 & 50001
read more
18JAN, 22
อบรมหลักสูตร การควบคุมเอกสารในระบบการจัดการ ISO 9001,ISO 14001, ISO 50001 ,มรท 8001,BRC และ ISO 22000
อบรมหลักสูตร การควบคุมเอกสารในระบบการจัดการ ISO 9001,ISO 14001, ISO 50001 ,มรท 8001,BRC และ ISO 22000
read more
21OCT, 21
ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015) และระบบการจัดการพลังงาน (ISO50001:2018)
ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015) และระบบการจัดการพลังงาน (ISO50001:2018)
read more
28NOV, 19
การประชุมร่วมประเมินความเสี่ยงขององค์กร
การประชุมร่วมประเมินความเสี่ยงขององค์กร (Risk Management) Date 21/11/62
read more

Contact Us