ตะกร้าสินค้า - Cart

ABOUT TCC

FOOD STANDARD ACTIVITIES

แบ่งบันข้อมูลได้ที่ :

อบรม IQA ISO 9001&140012015

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ได้มีการประชุม Management ISO50001&14001 ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015) และ

ระบบการจัดการพลังงาน (ISO50001:2018) โดยมีผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอุดมมะพร้าว  โรงงานชาวเกาะ

RELATED ACTIVITY

28JAN, 22
ประชุมเทศบาล
ประชุมเทศบาล
read more
18JAN, 22
ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015
ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015
read more
18JAN, 22
อบรมหลักสูตร ระบบคุณภาพ ISO 14001:2015 ให้กับพนักงานใหม่
อบรมหลักสูตร ระบบคุณภาพ ISO 14001:2015 ให้กับพนักงานใหม่
read more
15JAN, 22
บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ได้มีการประชุม Management ระบบ ISO 14001-50001
บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ได้มีการประชุม Management ระบบ ISO 14001-50001
read more
21OCT, 21
ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015) และระบบการจัดการพลังงาน (ISO50001:2018)
ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015) และระบบการจัดการพลังงาน (ISO50001:2018)
read more

Contact Us