ตะกร้าสินค้า - Cart

ABOUT TCC

FOOD STANDARD ACTIVITIES

แบ่งบันข้อมูลได้ที่ :

การประชุมร่วมประเมินความเสี่ยงขององค์กร

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ได้มีการประชุมร่วมประเมินความเสี่ยงขององค์กร (Risk Management) เนื่องจากเวอร์ชั่นใหม่ในระบบ ISO9001&ISO14001:2015 นั้น หลังจากที่ทำการทบทวนเพื่อกำหนดปัจจัยภายใน/ปัจจัยภายนอก ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ดังที่ได้จัดประชุมไปในครั้งที่ผ่านมาแล้วนั้น ในขั้นตอนถัดไปต้องทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อทำการระบุความเสี่ยง(Risks) และโอกาส (Opportunities) และการระบุผลกระทบ (Impact) รวมถึงประเมินความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนร่วม (ภายนอก) ในด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมขององค์กร โดยมีระดับ ผู้บริหาร,ผู้จัดการฝ่าย,หัวหน้าส่วน,หัวหน้าแผนก และ ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  ณ ห้องอุดมมะพร้าว โรงงานชาวเกาะ

RELATED ACTIVITY

28JAN, 22
ประชุมเทศบาล
ประชุมเทศบาล
read more
18JAN, 22
ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015
ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015
read more
18JAN, 22
อบรมหลักสูตร ระบบคุณภาพ ISO 14001:2015 ให้กับพนักงานใหม่
อบรมหลักสูตร ระบบคุณภาพ ISO 14001:2015 ให้กับพนักงานใหม่
read more
15JAN, 22
บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ได้มีการประชุม Management ระบบ ISO 14001-50001
บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ได้มีการประชุม Management ระบบ ISO 14001-50001
read more
21OCT, 21
ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015) และระบบการจัดการพลังงาน (ISO50001:2018)
ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015) และระบบการจัดการพลังงาน (ISO50001:2018)
read more

Contact Us