ตะกร้าสินค้า - Cart

ABOUT TCC

FOOD STANDARD ACTIVITIES

แบ่งบันข้อมูลได้ที่ :

การอบรมการตีความข้อกำหนดมาตรฐาน ISO22000:2018

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 16.20 น. บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด

ได้มีการอบรมการตีความข้อกำหนดมาตรฐาน ISO22000:2018 โดยอาจารย์ภาณพ สืบถวิลกุล ที่ปรึกษาอาวุโสและวิทยากรฝึกอบรมด้าน FoodSafety บริษัท แอ็กซ์เซลเล้นท์ ควอลิตี้ จำกัด  เป็นวิทยากร

มีผู้เข้าร่วมการอบรมระดับผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน , หัวหน้าส่วน , หัวหน้าแผนก , เจ้าหน้าที่ และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมอุดมมะพร้าว โรงงานชาวเกาะ

RELATED ACTIVITY

26JUL, 22
ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารในระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 , ระบบมาตรฐาน BRC และระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร ISO22000 ครั้งที่ 3/2565
ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารในระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 , ระบบมาตรฐาน BRC และระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร ISO22000 ครั้งที่ 3/2565
read more
21APR, 22
ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ ISO9001, ระบบมาตรฐาน BRC และระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร ISO22000 ครั้งที่ 1/2565
ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ ISO9001, ระบบมาตรฐาน BRC และระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร ISO22000 ครั้งที่ 1/2565
read more
28JAN, 22
ประชุม Management ISO 9001 & BRC &22000 ไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 1 /2565
ประชุม Management ISO 9001 & BRC &22000 ไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 1 /2565
read more
18JAN, 22
ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารในระบบบริหารคุณภาพ ISO90001 , ระบบมาตรฐาน BRC
ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารในระบบบริหารคุณภาพ ISO90001 , ระบบมาตรฐาน BRC
read more
18JAN, 22
ประชุม Management Review ในระบบ ISO9001 & BRC & 22000
ประชุม Management Review ในระบบ ISO9001 & BRC & 22000
read more

Contact Us