ตะกร้าสินค้า - Cart

สั่งซื้อสินค้าออนไลน์

ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง

By its varieties of tastes, Thai fruits always fascinate anyone who would ever try them. And because of that, Thai fruits become popular in many countries all over the world. That is why we try our best to keep the freshness of the fruits in cans to make sure their fascinating tastes remain ready to be served anytime.

 

ผลไม้กระป๋อง ตรายอดดอย

ลูกตาลในน้ำเชื่อม
ยอดดอย

ปกติราคา 85 บาท
ราคา 0

ลิ้นจี่ในน้ำเชื่อม
ยอดดอย

ราคา 70

ลำใยในน้ำเชื่อม
ยอดดอย

ราคา 70

เงาะสอดไส้สับปะรดในน้ำเชื่อม
ยอดดอย

ปกติราคา 75 บาท
ราคา 0

Contact Us