ตะกร้าสินค้า - Cart

สั่งซื้อสินค้าออนไลน์

ผลไม้บรรจุกระป๋อง

ผลไม้กระป๋อง ตรายอดดอย

ลูกตาลในน้ำเชื่อม
ยอดดอย

ปกติราคา 85 บาท
ราคา 0

ลิ้นจี่ในน้ำเชื่อม
ยอดดอย

ราคา 70

ลำใยในน้ำเชื่อม
ยอดดอย

ราคา 70

เงาะสอดไส้สับปะรดในน้ำเชื่อม
ยอดดอย

ปกติราคา 75 บาท
ราคา 0

Contact Us