ตะกร้าสินค้า - Cart

CSR

CSR EVENTS

แบ่งบันข้อมูลได้ที่ :

การฝึกอบรมอาชีพเสริม หลักสูตร การทำกระเป๋าใส่เครื่องสำอางค์

แหล่งที่มา : | 23 ก.ค. 2565

วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ได้มีการฝึกอบรมอาชีพเสริม หลักสูตร การทำกระเป๋าใส่เครื่องสำอางค์ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงาน ที่ปฏิบัติงานกับบริษัทฯมายาวนาน บริษัท จึงจัดโครงการสร้างอาชีพเสริม เป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน

จำนวน 50 ท่าน และเพื่อให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001 : 2563 และ ความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์ออมทรัพย์สู่ความยั่งยืน ประจำปี 2565 วิทยากรผู้ฝึกอบรม 5 ท่าน

โดย คุณนภาพร พัฒนนันทพันธ์,คุณนวลจันทร์ ธิ่งสัจจา,คุณนันทิพร วงค์ภูมิรัตน์,คุณสร้อยทิพย์ ชมทอง,คุณพรพิมล สิงห์เรือง วิทยกร กศน.กระทุ่มล้ม ณ ห้องประชุมอุดมมะพร้าว ชั้น 3 โรงงานชาวเกาะ

OTHER CSR EVENTS

รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2022 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (CSR-DIW)
Date : 24/08/2022
read more
โครงการ CSR รับผิดชอบต่อสังคม พร้อมพิธีเปิด “โครงการเศรษฐกิจพอเพียง และสหกรณ์ออมทรัพย์สู่ความยั่งยืน”
Date : 22/07/2022
read more
มอบแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 5 เครื่อง เพื่อนำไปวางที่จุดบริเวณศาลาภายในวัด จำนวน 5 ศาลา ณ วัดนครชื่นชุ่ม
Date : 14/02/2022
read more
คุณเกียรติศักดิ์ เทพผดุงพร ผู้บริหาร บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด เป็นตัวแทนมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือcและอุปกรณ์อื่นๆให้กับโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม(นครราษฎร์ประสิทธิ์)
Date : 11/02/2022
read more

Contact Us