ตะกร้าสินค้า - Cart

CSR

CSR NEWS

โครงการ CSR รับผิดชอบต่อสังคมโดยให้ทีมงานเข้าไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม
Date : 07/02/2022
read more
เปิดพิธี โครงการ CSR-DIW Continous 2564 ในชื่อ "โครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
Date : 26/08/2021
read more
พิธีเปิด "โครงการห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ กศน. ตำบลกระทุ่มล้ม" ภายใต้โครงการ CSR-DIW Continous 2564
Date : 25/08/2021
read more
มอบชุดกันฝนให้แก่เทศบาล
Date : 07/07/2021
read more
ลงพื้นที่สานเสวนา เพื่อจัดทำรายงานหัวข้อ การจัดทำโครงการร่วมกับชุมชน ในโครงการ CSR-DIW Continuous ประจำปี 2564
Date : 22/05/2021
read more
ฟุตบอลคลินิกศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม
Date : 21/01/2020
read more
คุณแม่จรีพรนำบุญมาฝาก...ร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกัน
Date : 25/02/2020
read more
กิจกรรม“TCC จูเนียร์ฟุตบอลคลินิก” แก่เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่
Date : 25/02/2020
read more
ร่วมกับรายการบุญไม่จำกัด จัดพิธีมอบทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
Date : 20/03/2019
read more

Contact Us