ตะกร้าสินค้า - Cart

CSR

CSR NEWS

แบ่งบันข้อมูลได้ที่ :

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร มอบพันธุ์มะพร้าวเพิ่มเติมให้เกษตรกร 7,000 หน่อ จากที่มอบให้ 2,500 หน่อ รวมพันธุ์มะพร้าวที่มอบให้ทั้งหมด 9,500 หน่อ

แหล่งที่มา : | 11 ก.พ. 2563

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร มอบพันธุ์มะพร้าวเพิ่มเติมให้เกษตรกร 7,000 หน่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวในโอกาสพบปะผู้แทนเกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกรมวิชาการเกษตร ร่วมกับบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด (กะทิชาวเกาะ) และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส เป็นการมอบพันธุ์มะพร้าวเพิ่มเติมให้เกษตรกร 7,000 หน่อ จากที่มอบให้ 2,500 หน่อแล้ว รวมพันธุ์มะพร้าวที่มอบให้ทั้งหมด 9,500 หน่อ โอกาสนี้มีรองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดโครงการฯนี้ขึ้นเพื่อให้เกษตรกรได้ปลูกเสริมในที่ดินรกร้างว่างเปล่า หรือปลูกเป็นพืชทดแทน สร้างรายได้ มองว่าอาชีพปลูกมะพร้าวจะเป็นอาชีพที่ยั่งยืนต่อไปได้ เพราะในพื้นที่ก็มีการปลูกมาอย่างยาวนาน อย่างไรก็ตาม หากเกษตรกรมีปัญหาในการทำการเกษตรหรือต้องการคำแนะนำต่าง ๆ สามารถสอบถามได้ที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 

OTHER CSR NEWS

มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR-DIW ทำการสอนอาชีพเสริม
Date : 11/07/2020
read more
จัดทำโครงการมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR-DIW
Date : 14/07/2020
read more
อารามวัตรมหายาน มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัยและคณะศิษย์ ร่วมกับ คุณแม่จรีพร เทพผดุงพร ร่วมเยียวยาเป็นขวัญกำลังใจให้ประชาชนทั่วไปในสถานการ์ณโควิด-19
Date : 12/04/2020
read more
บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ได้มีการมอบ เจลแอลกอฮอล์ เสื้อกันฝน-หมวก หน้ากากอนามัย แผ่น-face shield
Date : 08/04/2020
read more