ตะกร้าสินค้า - Cart

CSR

CSR NEWS

แบ่งบันข้อมูลได้ที่ :

โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวภาคใต้

แหล่งที่มา : | 25 ก.พ. 2563

ในวันที่ 21 ธันวาคม 2562 คุณเกียรติศักดิ์ เทพผดุงพร นำคณะผู้ร่วมโครงการปลูกด้วยความดี ปลูกด้วยความรัก ปลูกด้วยความตั้งใจ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวภาคใต้ เข้าสักการะ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวเพื่อเป็นสิริมงคล
เวลา 11:00-15:00 น. ของวันที่ 21 ธันวาคม 2562 นำโดยคุณเกียรติศักดิ์ เทพผดุงพร และคณะผู้ร่วมโครงการปลูกด้วยความดี ปลูกด้วยความรัก ปลูกด้วยความตั้งใจ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวภาคใต้ ร่วมกันลงนามสัญญา ร่วมมือพัฒนาพันธุ์มะพร้าวไทย และปลูกพันธุ์มะพร้าว
ณ วิทยาลัยเกษตรป่าไผ่ จ.นราธิวาส 

OTHER CSR NEWS

ฟุตบอลคลินิกศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม
Date : 25/02/2020
read more
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร มอบพันธุ์มะพร้าวเพิ่มเติมให้เกษตรกร 7,000 หน่อ จากที่มอบให้ 2,500 หน่อ รวมพันธุ์มะพร้าวที่มอบให้ทั้งหมด 9,500 หน่อ
Date : 11/02/2020
read more
คุณแม่จรีพรนำบุญมาฝาก...ร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกัน
Date : 25/02/2020
read more
กิจกรรม“TCC จูเนียร์ฟุตบอลคลินิก” แก่เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่
Date : 25/02/2020
read more