ตะกร้าสินค้า - Cart

CSR

CSR NEWS

แบ่งบันข้อมูลได้ที่ :

โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวภาคใต้

แหล่งที่มา : | 25 ก.พ. 2563

ในวันที่ 21 ธันวาคม 2562 คุณเกียรติศักดิ์ เทพผดุงพร นำคณะผู้ร่วมโครงการปลูกด้วยความดี ปลูกด้วยความรัก ปลูกด้วยความตั้งใจ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวภาคใต้ เข้าสักการะ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวเพื่อเป็นสิริมงคล
เวลา 11:00-15:00 น. ของวันที่ 21 ธันวาคม 2562 นำโดยคุณเกียรติศักดิ์ เทพผดุงพร และคณะผู้ร่วมโครงการปลูกด้วยความดี ปลูกด้วยความรัก ปลูกด้วยความตั้งใจ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวภาคใต้ ร่วมกันลงนามสัญญา ร่วมมือพัฒนาพันธุ์มะพร้าวไทย และปลูกพันธุ์มะพร้าว
ณ วิทยาลัยเกษตรป่าไผ่ จ.นราธิวาส 

OTHER CSR NEWS

มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR-DIW ทำการสอนอาชีพเสริม
Date : 11/07/2020
read more
จัดทำโครงการมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR-DIW
Date : 14/07/2020
read more
อารามวัตรมหายาน มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัยและคณะศิษย์ ร่วมกับ คุณแม่จรีพร เทพผดุงพร ร่วมเยียวยาเป็นขวัญกำลังใจให้ประชาชนทั่วไปในสถานการ์ณโควิด-19
Date : 12/04/2020
read more
บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ได้มีการมอบ เจลแอลกอฮอล์ เสื้อกันฝน-หมวก หน้ากากอนามัย แผ่น-face shield
Date : 08/04/2020
read more