ตะกร้าสินค้า - Cart

CSR

CSR NEWS

แบ่งบันข้อมูลได้ที่ :

พิธีเปิด "โครงการห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ กศน. ตำบลกระทุ่มล้ม" ภายใต้โครงการ CSR-DIW Continous 2564

แหล่งที่มา : | 25 ส.ค. 2564

 

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ได้มีพิธีเปิด "โครงการห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ กศน. ตำบลกระทุ่มล้ม" ภายใต้โครงการ CSR-DIW Continous 2564ซึ่งทางบริษัทฯ

ได้มีการสนับสนุน การปรับปรุงห้องสมุด ประกอบด้วย วัสดุตกแต่งผนัง และชั้นวางหนังสือ เพื่อให้ห้องสมุดมีความทันสมัย และน่าใช้งานมากยิ่งขึ้นโดยในพิธีเปิดได้เชิญ พระครูสังฆรักษ์เอนก สุชาโต ผู้ช่วยรักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดนครชื่นชุ่ม,  

คุณประเสริฐ อินทร์บำรุง นายกเทศมนตรีตำบลกระทุ่มล้ม,คุณสมมาตร คงชื่นสิน ผู้อำนวย กศน. อำเภอสามพรานและ คุณสนอง เนื่องอาชา คณะกรรมการสถานศึกษา กศน. กระทุ่มล้ม ให้เกียรติมาเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ ณ กศน. ตำบลกระทุ่มล้ม

OTHER CSR NEWS

โครงการ CSR รับผิดชอบต่อสังคมโดยให้ทีมงานเข้าไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม
Date : | 07 ก.พ. 2565
read more
เปิดพิธี โครงการ CSR-DIW Continous 2564 ในชื่อ "โครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
Date : | 26 ส.ค. 2564
read more
มอบชุดกันฝนให้แก่เทศบาล
Date : | 07 ก.ค. 2564
read more
ลงพื้นที่สานเสวนา เพื่อจัดทำรายงานหัวข้อ การจัดทำโครงการร่วมกับชุมชน ในโครงการ CSR-DIW Continuous ประจำปี 2564
Date : | 22 พ.ค. 2564
read more

Contact Us