ตะกร้าสินค้า - Cart

CSR

CSR NEWS

แบ่งบันข้อมูลได้ที่ :

เปิดพิธี โครงการ CSR-DIW Continous 2564 ในชื่อ "โครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

แหล่งที่มา : | 26 ส.ค. 2564

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ได้มีการเปิดพิธี โครงการ CSR-DIW Continous 2564 ในชื่อ "โครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มีการจัดทำโรงเพาะเห็ดเพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน รวมถึงมีการอบรม เรื่องปุ๋ยชีวภาพ โดยในพิธีได้เชิญ พระครูสังฆรักษ์เอนก สุชาโต ผู้ช่วยรักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดนครชื่นชุ่ม,

คุณสญชัย รัศมีแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มล้ม เกียรติมาเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ  ณ โรงเรียนกระทุ่มล้ม

OTHER CSR NEWS

โครงการ CSR รับผิดชอบต่อสังคมโดยให้ทีมงานเข้าไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม
Date : | 07 ก.พ. 2565
read more
พิธีเปิด "โครงการห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ กศน. ตำบลกระทุ่มล้ม" ภายใต้โครงการ CSR-DIW Continous 2564
Date : | 25 ส.ค. 2564
read more
มอบชุดกันฝนให้แก่เทศบาล
Date : | 07 ก.ค. 2564
read more
ลงพื้นที่สานเสวนา เพื่อจัดทำรายงานหัวข้อ การจัดทำโครงการร่วมกับชุมชน ในโครงการ CSR-DIW Continuous ประจำปี 2564
Date : | 22 พ.ค. 2564
read more

Contact Us