ตะกร้าสินค้า - Cart

CSR

CSR NEWS

แบ่งบันข้อมูลได้ที่ :

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับรายการบุญไม่จำกัด จัดพิธีมอบทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

แหล่งที่มา : | 02 ส.ค. 2561

ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับรายการบุญไม่จำกัด

จัดพิธีมอบทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

มีผู้ด้อยโอกาสที่มารับทุนทั้งหมด จำนวน 36 ราย จากจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดยโสธร รายละ 10,000 บาท

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริจาค 10,000 บาท เป็นเงินจำนวนทั้งหมด 720,000 บาท

ณ ห้องประชุมชั้น 3

OTHER CSR NEWS

คุณแม่จรีพรนำบุญมาฝาก...ร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกัน
Date : 30/11/1999
read more
กิจกรรม“TCC จูเนียร์ฟุตบอลคลินิก” แก่เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่
Date : 30/11/1999
read more
ร่วมกับรายการบุญไม่จำกัด จัดพิธีมอบทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
Date : 20/03/2019
read more
ร่วมสมบททุนทอดผ้าป่า สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
Date : 05/07/2016
read more