ตะกร้าสินค้า - Cart

CSR

CSR NEWS

แบ่งบันข้อมูลได้ที่ :

ร่วมกับรายการบุญไม่จำกัด จัดพิธีมอบทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

แหล่งที่มา : | 20 มี.ค. 2562

ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับรายการบุญไม่จำกัด

จัดพิธีมอบทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม มีผู้ด้อยโอกาสที่มารับทุนทั้งหมด จำนวน 32 ราย

ได้แก่ รายละ 25,320 บาท  เป็นเงินจำนวนทั้งหมด 810,240 บาท

ณ ห้องประชุมชาวเกาะ 1

OTHER CSR NEWS

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับรายการบุญไม่จำกัด จัดพิธีมอบทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
Date : 02/08/2018
read more
ร่วมสมบททุนทอดผ้าป่า สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
Date : 05/07/2016
read more
มอบทุนแก่โรงพยาบาลศิริราช
Date : 10/04/2015
read more
บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยจิตสำนึกและ ตระหนักถึงความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อสังคมและชุมชน
Date : 30/11/1999
read more