ตะกร้าสินค้า - Cart

MEDIA CENTER

NEWSROOM

แบ่งบันข้อมูลได้ที่ :

เทพผดุงพรมะพร้าวจับมือมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือลิงที่ถูกทารุณกรรมในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม

                เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2564 บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด (TCC) โดยนายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ และ ดร. เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร  ผู้จัดการ เป็นตัวแทนลงนามบันทึกความร่วมมือ (MoC) กับมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย (WFFT) โดยมี น.ส.จันทร์แสง แสงนานอก ประธานมูลนิธิเป็นตัวแทน เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาลิงที่ถูกทารุณกรรมในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมในประเทศไทย

                เทพผดุงพรมะพร้าวในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมมะพร้าวที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและยั่งยืนมากว่า 40 ปี เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเป็นหน้าที่ของบริษัทที่จะส่งเสริมให้ความรู้แก่วงการอุตสาหกรรม เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติทั้งในส่วนของการดำเนินงานและความรับผิดชอบต่อสังคมให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงสวัสดิภาพสัตว์ ด้วยเหตุนี้ เทพผดุงพรมะพร้าวจึงมีความห่วงใยและมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือลิงซึ่งถูกแสวงหาประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรม โดยจัดตั้งระบบช่วยเหลือและเยียวยาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของลิงผ่านความร่วมมือจากมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย

                จากข้อมูลบันทึกความร่วมมือที่มีการลงนามและขยายเวลาไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2567 ทางมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าแห่งประเทศไทยจะสนับสนุนเทพผดุงพรมะพร้าวโดยให้ความช่วยเหลือลิงที่ถูกใช้แรงงาน รวมถึงลิงที่ถูกทารุณกรรมได้รับบาดเจ็บหรือถูกทำร้าย และกรณีที่มีการร้องเรียนมายังมูลนิธิ

                มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าแห่งประเทศไทยได้เปิดโทรศัพท์สายตรงและช่องทางออนไลน์เฉพาะ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อได้ทันทีเมื่อพบหลักฐานการแสวงหาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้องจากลิง โดยมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าแห่งประเทศไทยจะประเมินเรื่องร้องเรียนที่ได้รับมา ก่อนส่งรถพยาบาลพิเศษพร้อมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือแพทย์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือลิงโดยเฉพาะ และเดินทางไปรับลิงที่ถูกทารุณกรรมเพื่อนำกลับมายังศูนย์พักพิงช่วยเหลือของมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าอย่างปลอดภัย

               ลิงที่ได้รับการช่วยเหลือจะถูกตรวจสุขภาพอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลสัตว์ และเมื่อไม่มีปัญหาด้านสุขภาพใดๆ แล้ว ลิงจะอยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์พักพิงต่อไป พร้อมกับลิงตัวอื่นๆ ที่ได้รับการช่วยเหลือเช่นกัน

               "ในฐานะองค์กรที่มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาสัตว์ป่าที่ถูกกักขัง ทีมงานของมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่ารู้สึกยินดีเป็นยิ่ง ที่ได้สนับสนุนวิสัยทัศน์การทำการเกษตรที่ปราศจากการใช้แรงงานลิงในประเทศไทยของเทพผดุงพรมะพร้าว ผ่านความร่วมมือกันในครั้งนี้" เอ็ดวิน เจ วิค ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่ากล่าว "เราดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยาลิง ด้วยความใส่ใจอย่างสูงสุดและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับลิงที่จะใช้เวลาตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ที่นี่"

                นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการบริษัทเทพผดุงพรมะพร้าวกล่าวเสริมว่า "ความร่วมมือในระดับภาคอุตสาหกรรมกับมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกระบวนการและมาตรฐานที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ หนึ่งในพันธกิจใหญ่ของเราคือการสร้างสภาพแวดล้อมทางการเกษตรที่ปราศจากการแสวงประโยชน์จากลิงในประเทศไทย และด้วยความร่วมมือครั้งนี้ทำให้เราก้าวเข้าใกล้การทำความฝันนั้นให้เป็นจริงเข้าไปอีกก้าวหนึ่ง"

               ด้วยความร่วมมือระหว่างเทพผดุงพรมะพร้าวและมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย จะช่วยขับเคลื่อนให้ภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของประเทศไทยได้รับผลประโยชน์จากมาตรฐานใหม่ของจริยธรรมและหน้าที่ที่มีต่อระบบนิเวศและสวัสดิภาพสัตว์ เทพผดุงพรมะพร้าวหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้ยังจะเป็นแนวทางให้บริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมนี้ เปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติที่วางไว้ เพื่อพัฒนาการเกษตรในท้องถิ่นไปสู่อนาคตอันยั่งยืนและมีคุณธรรม โดยปราศจากการใช้แรงงานลิง

 

สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : csr.contact@tcc-chaokoh.com

Contact Us