ตะกร้าสินค้า - Cart

MEDIA CENTER

NEWSROOM

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนอย่างยั่งยืนของ “เทพผดุงพรมะพร้าว” - มุ่งสู่ภารกิจ Net-zero Emissions
Date : 08/12/2021
เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้มีการประชุมครั้งสำคัญคือการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติครั้งที่ 26 หรือ COP26 ซึ่งผู้นำกว่า 196 ประเทศทั่วโลกต่างเข้าร่วมประชุม …
read more
เทพผดุงพรมะพร้าวจับมือมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือลิงที่ถูกทารุณกรรมในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม
Date : 07/10/2021
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2564 บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด (TCC) โดยนายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ และ ดร. เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร ผู้จัดการ...
read more
TCC ดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการใช้แรงงานลิงในกระบวนการผลิตผ่านการรับรองจากหน่วยงานภายนอกที่น่าเชื่อถือ
Date : 27/09/2021
นับเป็นเวลากว่า 40 ปีที่บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด (TCC) เป็นผู้ผลิตสินค้ากะทิอันดับหนึ่งของประเทศ ด้วยแรงผลักดันจากวิสัยทัศน์ที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นในการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านมะพร้าวของโลก…
read more

Contact Us