ตะกร้าสินค้า - Cart

MEDIA CENTER

NEWSROOM

“เทพผดุงพรมะพร้าว” ย้ำจุดยืนผู้นำผลิตภัณฑ์ไทย สู่ระดับโลก คว้าสองรางวัลสุดทรงเกียรติ Prime Minister’s Export Award – Best of The Best และ The Inspirer List
Date : 05/10/2022
ในวาระครบรอบ 30 ปี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ได้มอบรางวัล Prime Minister’s Export Award เพื่อยกย่องผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น เพื่อประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางถึงความสำเร็จและความทุ่มเทในการพัฒนาสินค้า และบริการให้สามารถแข่ง
read more
TCC สร้างความเชื่อมั่นด้วยระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ชูความโปร่งใสในกระบวนการผลิต ปราศจากการใช้แรงงานลิง
Date : 17/06/2022
ผู้บริโภคในปัจจุบัน มีความสนใจและความต้องการรู้ที่มาที่ไปของอาหารที่ตนบริโภคมากขึ้นเรื่อยๆ โดยนอกจากให้ความสำคัญเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยของอาหารแล้วนั้น ประเด็นด้านสุขภาพ สวัสดิภาพแรงงาน รวมทั้งความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ...
read more
คำชี้แจงกรณีห้างวอลมาร์ทหยุดขายผลิตภัณฑ์กะทิชาวเกาะ
Date : 16/06/2022
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 - สืบเนื่องจากข่าววอลมาร์ทซึ่งเป็นห้างค้าปลีกรายใหญ่ในสหรัฐฯ ได้หยุดขายผลิตภัณฑ์กะทิชาวเกาะ หลังจากที่ PETA แจ้งว่ามีการใช้ลิงที่ถูกล่ามโซ่และถูกขัง...
read more
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนอย่างยั่งยืนของ “เทพผดุงพรมะพร้าว” - มุ่งสู่ภารกิจ Net-zero Emissions
Date : 08/12/2021
เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้มีการประชุมครั้งสำคัญคือการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติครั้งที่ 26 หรือ COP26 ซึ่งผู้นำกว่า 196 ประเทศทั่วโลกต่างเข้าร่วมประชุม …
read more
เทพผดุงพรมะพร้าวจับมือมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือลิงที่ถูกทารุณกรรมในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม
Date : 07/10/2021
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2564 บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด (TCC) โดยนายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ และ ดร. เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร ผู้จัดการ...
read more
TCC ดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการใช้แรงงานลิงในกระบวนการผลิตผ่านการรับรองจากหน่วยงานภายนอกที่น่าเชื่อถือ
Date : 27/09/2021
นับเป็นเวลากว่า 40 ปีที่บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด (TCC) เป็นผู้ผลิตสินค้ากะทิอันดับหนึ่งของประเทศ ด้วยแรงผลักดันจากวิสัยทัศน์ที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นในการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านมะพร้าวของโลก…
read more

Contact Us