ตะกร้าสินค้า - Cart

NEWS & EVENT

NEWS

แบ่งบันข้อมูลได้ที่ :

โครงการการเก็บเกี่ยวมะพร้าวลูกโดยไม่ทรมารสัตว์ ไม่ใช้แรงงานลิง

 

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ยืนยันเรื่องการไม่ใช้แรงงานสัตว์ ได้จัดทำ เอกสาร MOU (A memorandum of understanding) เพื่อรับรองว่า ล้งและเจ้าของสวนมะพร้าวทั้งหมด ที่นำวัตถุดิบมาส่ง ไม่มีการใช้แรงงานสัตว์

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ได้มีการประชุมกับบริษัท บูโรเวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

เป็นหน่วยงานที่เป็นผู้ให้การรับรอบ BV Monkey-Free Coconut Diligence Audit และได้มีการประกาศ Announcement เพื่อที่จะดำเนินการตรวจสอบสถานะสวนมะพร้าว ที่ได้ทำ MOU กับบริษัทฯ

www.bureauveritas.co.th/en/newsroom/bv-monkey-free-coconut-theppadungporn-coconut

วันที่ 25 กันยายน 2563 บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด มีการประชุม กับ บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อ Close Meeting ในการเข้าดำเนินการตรวจสอบสถานะสวนมะพร้าว ตามมาตรฐาน IAF MD 1: 2018

และได้ออกเอกสารการเข้าดำเนินการตรวจสอบไม่พบการใช้แรงงานสัตว์ในการเก็บเกี่ยวมะพร้าว

https://drive.google.com/file/d/1jBI0NB2GPnDWgC8AGkuKQOYj-s1gK0p0/view?usp=sharing

RELATED NEWS

18JAN, 21
" รวมใจ สู้ภัยน้ำใจจับมือ ประสานใจ " ร่วมใจช่วยเหลือเพื่อนผู้ประสบอุทกภัยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี, จังหวัดยะลา และ จังหวัดนราธิวาส
" รวมใจ สู้ภัยน้ำใจจับมือ ประสานใจ " ร่วมใจช่วยเหลือเพื่อนผู้ประสบอุทกภัยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี, จังหวัดยะลา และ จังหวัดนราธิวาส
read more
18JAN, 21
มอบของให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบของให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
read more
15JAN, 21
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรร่วมแก้วิกฤต...ชาวสวนมะพร้าว ครั้งที่ 2 จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรร่วมแก้วิกฤต...ชาวสวนมะพร้าว ครั้งที่ 2 จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม
read more
15JAN, 21
โครงการช่วยเหลือเกษตรกร ชาวสวนมะพร้าว 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1
โครงการช่วยเหลือเกษตรกร ชาวสวนมะพร้าว 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1
read more
15JAN, 21
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรร่วมแก้วิกฤต...ชาวสวนมะพร้าว ครั้งที่ 3 จังประจวบคีรีขันธ์
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรร่วมแก้วิกฤต...ชาวสวนมะพร้าว ครั้งที่ 3 จังประจวบคีรีขันธ์
read more
30OCT, 20
ต้อนรับสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ต้อนรับสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
read more
26OCT, 20
อบรมโครงการ " การอนุรักษ์การได้ยิน"
อบรมโครงการ " การอนุรักษ์การได้ยิน"
read more
24OCT, 20
ประชุม การเปิด PR จัดซื้อ
ประชุม การเปิด PR จัดซื้อ
read more
22OCT, 20
รับโล่รางวัลเกีรติคุุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นประจำปี 2563
รับโล่รางวัลเกีรติคุุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นประจำปี 2563
read more