ตะกร้าสินค้า - Cart

NEWS & EVENT

NEWS

แบ่งบันข้อมูลได้ที่ :

โครงการ การเก็บเกี่ยวมะพร้าวลูก โดยไม่ทรมานสัตว์ไม่ใช้แรงงานลิง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

 

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ทำตามนโยบายของบริษัทห้ามใช้แรงงานลิงในการเก็บเกี่ยวมะพร้าว ได้จัดทำเอกสาร MOU (A memorandum of understanding) เพื่อรับรองว่าล้งและเจ้าของสวนมะพร้าวทั้งหมดที่นำวัตถุดิบมาส่ง ไม่มีการใช้แรงงานสัตว์

วันที่ 9 มีนาคม 2564 บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ได้รับประกาศ Announcement จากบริษัท บูโรเวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหน่วยงานที่เป็นผู้ให้การรับรอง BV Monkey-Free Coconut Diligence Audit และได้มีการประกาศ Announcement เพื่อที่จะดำเนินการตรวจสอบสถานะสวนมะพร้าว ที่ได้ทำ MOU กับบริษัทฯ

https://www.bureauveritas.co.th/newsroom/bv-monkey-free-coconut-due-diligence-audit-theppadungporn-coconut

RELATED NEWS

01MAR, 21
จัดอบรมสัมนาในหัวข้อหลักสูตร บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการดำเนินการสหกรณ์
จัดอบรมสัมนาในหัวข้อหลักสูตร บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการดำเนินการสหกรณ์
read more
30OCT, 20
ต้อนรับสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ต้อนรับสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
read more
26OCT, 20
อบรมโครงการ " การอนุรักษ์การได้ยิน"
อบรมโครงการ " การอนุรักษ์การได้ยิน"
read more
20OCT, 20
อบรมโครงการ " การอนุรักษ์การได้ยิน"
อบรมโครงการ " การอนุรักษ์การได้ยิน"
read more
19OCT, 20
สัมภาษณ์คุณชวพร เทพผดุงพร เพื่อไปจัดทำ VDO สกู๊ป
สัมภาษณ์คุณชวพร เทพผดุงพร เพื่อไปจัดทำ VDO สกู๊ป
read more
01OCT, 20
โครงการการเก็บเกี่ยวมะพร้าวลูกโดยไม่ทรมารสัตว์ ไม่ใช้แรงงานลิง สรุปโครงการปี 2563
โครงการการเก็บเกี่ยวมะพร้าวลูกโดยไม่ทรมารสัตว์ ไม่ใช้แรงงานลิง สรุปโครงการปี 2563
read more
30SEP, 20
ต้อนรับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรมงคลรัตนโกสินทร์บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
ต้อนรับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรมงคลรัตนโกสินทร์บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
read more
24APR, 20
ท่าน จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประชุมหารือขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังวิกฤต COVID-19
ประชุมหารือขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังวิกฤต COVID-19
read more
21JUN, 19
น้ำมะพร้าว 100% ตราชาวเกาะ ร่วมสนับสนุน Kop Run Bangkok 2019
งานแถลงข่าว Kop Run Bangkok 2019 โดย น้ำมะพร้าว100% ตราชาวเกาะ
read more

Contact Us