ตะกร้าสินค้า - Cart

NEWS & EVENT

NEWS

แบ่งบันข้อมูลได้ที่ :

Audit ที่ทางบริษัท SGS ได้เข้ามา Audit ระบบมาตรฐาน ISO ระบบ TSL8001-2563 (มาตรฐานแรงงานไทย)

วันที่ 8 เมษายน 2564 บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว ได้มีการ Audit ที่ทางบริษัท SGS ได้เข้ามา Audit ระบบมาตรฐาน ISO ระบบ TSL8001-2563 (มาตรฐานแรงงานไทย)

โดยจะทำการ Audit ทั้งหมด 2 วัน ภายในวันที่ 8-9-04-64 โดยคุณเกียรติศักดิ์ เทพผดุงพร , คุณชวพร เทพผดุงพร เป็นประธานและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการ Audit ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม To be number one โรงงานชาวเกาะ

RELATED NEWS

18JAN, 22
กรมสุขภาพจิต สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้นำ "รถเติมพลังใจ"
กรมสุขภาพจิต สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้นำ "รถเติมพลังใจ"
read more
18JAN, 22
อบรมโครงการ " ชาวเกาะไร้ควัน ไร้บุหรี่ สุขภาพดีมีสุข"
อบรมโครงการ " ชาวเกาะไร้ควัน ไร้บุหรี่ สุขภาพดีมีสุข"
read more
18JAN, 22
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด ได้เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน TO BE NUMBER ONE
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด ได้เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน TO BE NUMBER ONE
read more
18JAN, 22
มอบรางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี 2564 และ พิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำความดี ประจำปี 2564
มอบรางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี 2564 และ พิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำความดี ประจำปี 2564
read more
18JAN, 22
VDO Conference กับ บริษัท คอสโก้ จำกัดVDO Conference กับ บริษัท คอสโก้ จำกัด
VDO Conference กับ บริษัท คอสโก้ จำกัดVDO Conference กับ บริษัท คอสโก้ จำกัด
read more
18JAN, 22
การเรียกประชุมทีมงานตรวจติดตามเรื่องไม่ใช้แรงงานลิง
การเรียกประชุมทีมงานตรวจติดตามเรื่องไม่ใช้แรงงานลิง
read more
18JAN, 22
อบรมการซ้อมดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2564
อบรมการซ้อมดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2564
read more
18JAN, 22
บริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลศิริราช
บริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลศิริราช
read more
18JAN, 22
อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี 2564
อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี 2564
read more

Contact Us