ตะกร้าสินค้า - Cart

NEWS & EVENT

NEWS

แบ่งบันข้อมูลได้ที่ :

Audit ที่ทางบริษัท SGS ได้เข้ามา Audit ระบบมาตรฐาน ISO ระบบ TSL8001-2563 (มาตรฐานแรงงานไทย)

วันที่ 8 เมษายน 2564 บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว ได้มีการ Audit ที่ทางบริษัท SGS ได้เข้ามา Audit ระบบมาตรฐาน ISO ระบบ TSL8001-2563 (มาตรฐานแรงงานไทย)

โดยจะทำการ Audit ทั้งหมด 2 วัน ภายในวันที่ 8-9-04-64 โดยคุณเกียรติศักดิ์ เทพผดุงพร , คุณชวพร เทพผดุงพร เป็นประธานและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการ Audit ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม To be number one โรงงานชาวเกาะ

RELATED NEWS

05JUL, 21
บริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลศิริราช
บริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลศิริราช
read more
05JUL, 21
"ด่วน เปิดรับสมัครพนักงาน"
"ด่วน เปิดรับสมัครพนักงาน"
read more
01JUL, 21
จัดอบรมสัมนาในหัวข้อหลักสูตร บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการดำเนินการสหกรณ์
จัดอบรมสัมนาในหัวข้อหลักสูตร บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการดำเนินการสหกรณ์
read more
01JUL, 21
อบรมสหกรณ์
อบรมสหกรณ์
read more
01JUL, 21
อบรมโครงการ "การอนุรักษ์การได้ยิน"
อบรมโครงการ "การอนุรักษ์การได้ยิน"
read more
01JUL, 21
อบรมโครงการ "มุมนมแม่" ให้แก่คุณแม่ที่มีบุตรและคุณแม่หลังคลอด
อบรมโครงการ "มุมนมแม่" ให้แก่คุณแม่ที่มีบุตรและคุณแม่หลังคลอด
read more
01JUL, 21
อบรมหลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน ให้แก่พนักงานบริษัท
อบรมหลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน ให้แก่พนักงานบริษัท
read more
01JUL, 21
ได้ต้อนรับท่านศิริชัย ศิริชื่นวิจิตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 และคณะผู้พิพากษา เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายบริหารงานของบริษัทฯ
ได้ต้อนรับท่านศิริชัย ศิริชื่นวิจิตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 และคณะผู้พิพากษา เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายบริหารงานของบริษัทฯ
read more
01JUL, 21
อบรมการป้องกันโรคเอดส์ วัณโรคและโรคโควิด-19
อบรมการป้องกันโรคเอดส์ วัณโรคและโรคโควิด-19
read more

Contact Us