ตะกร้าสินค้า - Cart

NEWS & EVENT

NEWS

แบ่งบันข้อมูลได้ที่ :

บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยงานอิสระตรวจสวนมะพร้าวที่ไม่มีลิงได้ทำสัญญากับบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด

บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยงานอิสระตรวจสวนมะพร้าวที่ไม่มีลิงได้ทำสัญญากับบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด (Monkey-Free Coconut Harvesting)

เพื่อที่จะดำเนินการตรวจสอบสถานะสวนมะพร้าวที่ไม่มีลิง โดยลงพื้นที่ตรวจในจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม โดยการประเมินเป็นไปตาม BV Monkey - Free Coconut Diligence Audit การดำเนินการจัดการของ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด

ภายใต้การตรวจสอบสถานะสวนมะพร้าวไม่ใช้ลิง บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด ได้พัฒนาวิธีการในการแก้ปัญหาของการร้องเรียนต่างๆหรือข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการตรวจสอบนี้และขั้นตอนต่างๆมีอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท บูโร เวอรทัส (ประเทศไทย) จำกัด

https://www.bureauveritas.co.th/newsroom/bv-monkey-free-coconut-due-diligence-audit-theppadungporn-coconut

RELATED NEWS

18JAN, 22
กรมสุขภาพจิต สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้นำ "รถเติมพลังใจ"
กรมสุขภาพจิต สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้นำ "รถเติมพลังใจ"
read more
18JAN, 22
อบรมโครงการ " ชาวเกาะไร้ควัน ไร้บุหรี่ สุขภาพดีมีสุข"
อบรมโครงการ " ชาวเกาะไร้ควัน ไร้บุหรี่ สุขภาพดีมีสุข"
read more
18JAN, 22
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด ได้เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน TO BE NUMBER ONE
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด ได้เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน TO BE NUMBER ONE
read more
18JAN, 22
มอบรางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี 2564 และ พิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำความดี ประจำปี 2564
มอบรางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี 2564 และ พิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำความดี ประจำปี 2564
read more
18JAN, 22
VDO Conference กับ บริษัท คอสโก้ จำกัดVDO Conference กับ บริษัท คอสโก้ จำกัด
VDO Conference กับ บริษัท คอสโก้ จำกัดVDO Conference กับ บริษัท คอสโก้ จำกัด
read more
18JAN, 22
การเรียกประชุมทีมงานตรวจติดตามเรื่องไม่ใช้แรงงานลิง
การเรียกประชุมทีมงานตรวจติดตามเรื่องไม่ใช้แรงงานลิง
read more
18JAN, 22
อบรมการซ้อมดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2564
อบรมการซ้อมดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2564
read more
18JAN, 22
บริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลศิริราช
บริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลศิริราช
read more
18JAN, 22
อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี 2564
อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี 2564
read more

Contact Us