ตะกร้าสินค้า - Cart

NEWS & EVENT

NEWS

แบ่งบันข้อมูลได้ที่ :

“เทพผดุงพรมะพร้าว” รวมใจสู้ภัย COVID – 19

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จํากัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ “ชาวเกาะ” และ “แม่พลอย” มอบเงินจำนวน 10 ล้านบาท ให้โรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 

 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ทางบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จํากัด ได้มองเห็นถึงความสำคัญในการรักษาและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งบริษัทฯตระหนักดีว่าหน่วยงานทางการแพทย์หลายแห่งประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องมือทั้งด้านการรักษา การป้องกันและการคัดกรองผู้ป่วย ทางบริษัทฯได้มีความตั้งใจและห่วงใยในสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่รักษาผู้ป่วย  จึงประสงค์ที่จะมอบเงินสนับสนุนเพื่อใช้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันและเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นต่อการรักษาเพื่อให้การรักษาของทีมแพทย์เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

โดยเบื้องต้น บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จํากัด ได้บริจาคเงินให้กับมูลนิธิในโรงพยาบาลหลักของรัฐ ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ได้แก่ มูลนิธิรามาธิบดี จำนวน 5 ล้านบาท และศิริราชมูลนิธิ จำนวน 5 ล้านบาท ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี, นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และรศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา อาจารย์ประจำภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้รับมอบ

 

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มอบน้ำมะพร้าว ตราชาวเกาะ ให้กับทางโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่ง พร้อมข้อความให้กำลังใจจากผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เพื่อส่งต่อให้เป็นขวัญกำลังใจไปสู่บุคลากรทางการแพทย์ทุกๆท่านและพร้อมร่วมมือร่วมใจในการก้าวผ่านสถานการณ์แพร่ระบาดครั้งนี้ไปด้วยกัน

                              

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จํากัด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเคียงข้างคนไทย และมอบน้ำใจเพื่อต่อสู้กับโควิด-19 ในครั้งนี้ โดยทางบริษัทฯ จะยังคงดำเนินกิจกรรมเพื่อให้ความช่วยเหลือส่งต่อไปยังกลุ่มต่างๆอย่างต่อเนื่อง  และมีความมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพภายใต้แบรนด์“ชาวเกาะ”และ“แม่พลอย”ต่อไป

RELATED NEWS

18JAN, 21
" รวมใจ สู้ภัยน้ำใจจับมือ ประสานใจ " ร่วมใจช่วยเหลือเพื่อนผู้ประสบอุทกภัยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี, จังหวัดยะลา และ จังหวัดนราธิวาส
" รวมใจ สู้ภัยน้ำใจจับมือ ประสานใจ " ร่วมใจช่วยเหลือเพื่อนผู้ประสบอุทกภัยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี, จังหวัดยะลา และ จังหวัดนราธิวาส
read more
18JAN, 21
มอบของให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบของให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
read more
15JAN, 21
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรร่วมแก้วิกฤต...ชาวสวนมะพร้าว ครั้งที่ 2 จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรร่วมแก้วิกฤต...ชาวสวนมะพร้าว ครั้งที่ 2 จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม
read more
15JAN, 21
โครงการช่วยเหลือเกษตรกร ชาวสวนมะพร้าว 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1
โครงการช่วยเหลือเกษตรกร ชาวสวนมะพร้าว 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1
read more
15JAN, 21
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรร่วมแก้วิกฤต...ชาวสวนมะพร้าว ครั้งที่ 3 จังประจวบคีรีขันธ์
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรร่วมแก้วิกฤต...ชาวสวนมะพร้าว ครั้งที่ 3 จังประจวบคีรีขันธ์
read more
30OCT, 20
ต้อนรับสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ต้อนรับสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
read more
26OCT, 20
อบรมโครงการ " การอนุรักษ์การได้ยิน"
อบรมโครงการ " การอนุรักษ์การได้ยิน"
read more
24OCT, 20
ประชุม การเปิด PR จัดซื้อ
ประชุม การเปิด PR จัดซื้อ
read more
22OCT, 20
รับโล่รางวัลเกีรติคุุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นประจำปี 2563
รับโล่รางวัลเกีรติคุุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นประจำปี 2563
read more