ตะกร้าสินค้า - Cart

NEWS & EVENT

NEWS

แบ่งบันข้อมูลได้ที่ :

“เทพผดุงพรมะพร้าว” รวมใจสู้ภัย COVID – 19

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จํากัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ “ชาวเกาะ” และ “แม่พลอย” มอบเงินจำนวน 10 ล้านบาท ให้โรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 

 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ทางบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จํากัด ได้มองเห็นถึงความสำคัญในการรักษาและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งบริษัทฯตระหนักดีว่าหน่วยงานทางการแพทย์หลายแห่งประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องมือทั้งด้านการรักษา การป้องกันและการคัดกรองผู้ป่วย ทางบริษัทฯได้มีความตั้งใจและห่วงใยในสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่รักษาผู้ป่วย  จึงประสงค์ที่จะมอบเงินสนับสนุนเพื่อใช้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันและเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นต่อการรักษาเพื่อให้การรักษาของทีมแพทย์เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

โดยเบื้องต้น บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จํากัด ได้บริจาคเงินให้กับมูลนิธิในโรงพยาบาลหลักของรัฐ ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ได้แก่ มูลนิธิรามาธิบดี จำนวน 5 ล้านบาท และศิริราชมูลนิธิ จำนวน 5 ล้านบาท ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี, นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และรศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา อาจารย์ประจำภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้รับมอบ

 

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มอบน้ำมะพร้าว ตราชาวเกาะ ให้กับทางโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่ง พร้อมข้อความให้กำลังใจจากผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เพื่อส่งต่อให้เป็นขวัญกำลังใจไปสู่บุคลากรทางการแพทย์ทุกๆท่านและพร้อมร่วมมือร่วมใจในการก้าวผ่านสถานการณ์แพร่ระบาดครั้งนี้ไปด้วยกัน

                              

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จํากัด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเคียงข้างคนไทย และมอบน้ำใจเพื่อต่อสู้กับโควิด-19 ในครั้งนี้ โดยทางบริษัทฯ จะยังคงดำเนินกิจกรรมเพื่อให้ความช่วยเหลือส่งต่อไปยังกลุ่มต่างๆอย่างต่อเนื่อง  และมีความมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพภายใต้แบรนด์“ชาวเกาะ”และ“แม่พลอย”ต่อไป

RELATED NEWS

11AUG, 20
อบรมระบบมาตรฐานแรงงานไทย
อบรมระบบมาตรฐานแรงงานไทย
read more
03AUG, 20
การมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง
การมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง
read more
29JUL, 20
บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ได้มีการประชุมร่วมกับลูกค้าชาวสวนมะพร้าว
บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ได้มีการประชุมร่วมกับลูกค้าชาวสวนมะพร้าว
read more
11JUN, 20
การอบรมการตีความข้อกำหนดมาตรฐาน ISO22000:2018
การอบรมการตีความข้อกำหนดมาตรฐาน ISO22000:2018
read more
24APR, 20
ท่าน จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประชุมหารือขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังวิกฤต COVID-19
ประชุมหารือขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังวิกฤต COVID-19
read more
10MAR, 20
งานแถลงข่าว Prime Minister's Export Award 2020
read more
13SEP, 19
บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ได้รับใบรับรองระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ และรางวัลสถานประกอบการที่ให้โอกาสรับผู้ติดยาเสพติดเข้าทำงาน ประจำปี 2562
read more
10SEP, 19
บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ได้รับรางวัล สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 15 ปีติดต่อกัน
read more
21JUN, 19
น้ำมะพร้าว 100% ตราชาวเกาะ ร่วมสนับสนุน Kop Run Bangkok 2019
งานแถลงข่าว Kop Run Bangkok 2019 โดย น้ำมะพร้าว100% ตราชาวเกาะ
read more