ตะกร้าสินค้า - Cart

NEWS & EVENT

NEWS

แบ่งบันข้อมูลได้ที่ :

“เทพผดุงพรมะพร้าว” รวมใจสู้ภัย COVID – 19

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จํากัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ “ชาวเกาะ” และ “แม่พลอย” มอบเงินจำนวน 10 ล้านบาท ให้โรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 

 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ทางบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จํากัด ได้มองเห็นถึงความสำคัญในการรักษาและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งบริษัทฯตระหนักดีว่าหน่วยงานทางการแพทย์หลายแห่งประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องมือทั้งด้านการรักษา การป้องกันและการคัดกรองผู้ป่วย ทางบริษัทฯได้มีความตั้งใจและห่วงใยในสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่รักษาผู้ป่วย  จึงประสงค์ที่จะมอบเงินสนับสนุนเพื่อใช้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันและเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นต่อการรักษาเพื่อให้การรักษาของทีมแพทย์เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

โดยเบื้องต้น บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จํากัด ได้บริจาคเงินให้กับมูลนิธิในโรงพยาบาลหลักของรัฐ ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ได้แก่ มูลนิธิรามาธิบดี จำนวน 5 ล้านบาท และศิริราชมูลนิธิ จำนวน 5 ล้านบาท ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี, นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และรศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา อาจารย์ประจำภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้รับมอบ

 

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มอบน้ำมะพร้าว ตราชาวเกาะ ให้กับทางโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่ง พร้อมข้อความให้กำลังใจจากผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เพื่อส่งต่อให้เป็นขวัญกำลังใจไปสู่บุคลากรทางการแพทย์ทุกๆท่านและพร้อมร่วมมือร่วมใจในการก้าวผ่านสถานการณ์แพร่ระบาดครั้งนี้ไปด้วยกัน

                              

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จํากัด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเคียงข้างคนไทย และมอบน้ำใจเพื่อต่อสู้กับโควิด-19 ในครั้งนี้ โดยทางบริษัทฯ จะยังคงดำเนินกิจกรรมเพื่อให้ความช่วยเหลือส่งต่อไปยังกลุ่มต่างๆอย่างต่อเนื่อง  และมีความมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพภายใต้แบรนด์“ชาวเกาะ”และ“แม่พลอย”ต่อไป

RELATED NEWS

19OCT, 20
สัมภาษณ์คุณชวพร เทพผดุงพร เพื่อไปจัดทำ VDO สกู๊ป
สัมภาษณ์คุณชวพร เทพผดุงพร เพื่อไปจัดทำ VDO สกู๊ป
read more
16OCT, 20
อบรมโครงการ "มุมนมแม่" ให้แก่คุณแม่ที่มีบุตรและคุณแม่หลังคลอด
อบรมโครงการ "มุมนมแม่" ให้แก่คุณแม่ที่มีบุตรและคุณแม่หลังคลอด
read more
16OCT, 20
VDO Conference กับ บริษัท คอสโก้ จำกัด
VDO Conference กับ บริษัท คอสโก้ จำกัด
read more
15OCT, 20
คุณชวพร เทพผดุงพร รับรางวัลองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)
คุณชวพร เทพผดุงพร รับรางวัลองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)
read more
14OCT, 20
เลือกตั้ง คณะกรรมการสวัสดิการลูกจ้าง คณะกรรมการมาตรฐานแรงงานไทยและคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน
เลือกตั้ง คณะกรรมการสวัสดิการลูกจ้าง คณะกรรมการมาตรฐานแรงงานไทยและคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน
read more
10OCT, 20
เลือกตั้งสวัสดิการลูกจ้าง (พม่า)
เลือกตั้งสวัสดิการลูกจ้าง (พม่า)
read more
10OCT, 20
อบรมโครงการ " ชาวเกาะไร้ควัน ไร้บุหรี่ สุขภาพดีมีสุข" ให้แก่พนักงาน
อบรมโครงการ " ชาวเกาะไร้ควัน ไร้บุหรี่ สุขภาพดีมีสุข" ให้แก่พนักงาน
read more
09OCT, 20
VDO Conference กับ บริษัท คอสโก้ จำกัด เรื่อง ความคืบหน้าเกี่ยวกับการไม่ใช้แรงงานสัตว์ (ลิง)
VDO Conference กับ บริษัท คอสโก้ จำกัด เรื่อง ความคืบหน้าเกี่ยวกับการไม่ใช้แรงงานสัตว์ (ลิง)
read more
06OCT, 20
ต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศึกษาดุงาน
ต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
read more