ตะกร้าสินค้า - Cart

OUR PRODUCTS

กะทิบรรจุกระป๋อง

Available Size

160 มิลลิลิตร

165 มิลลิลิตร

400 มิลลิลิตร

560 มิลลิลิตร

2900 มิลลิลิตร

PRODUCT DETAILS

Size : 160 มิลลิลิตร
Content : 48 กระป๋อง/ลัง
Dimension (CM) : 22.54 x 33.65 x 18.41
Net Weight (KG) : 7.92
Gross Weight (KG) : 10
Packaging Material : กระป๋องเหล็ก 3 ชิ้น ขนาด 2.2 x 3.8 นิ้ว (เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.13 นิ้ว x ความสูง 3.5 in height) บรรจุลังกระดาษ
Ingredients / Nutrition information : กะทิ 99.98% และโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ 0.02% ต่อ 100 กรัม: 188 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 2 กรัม, ไขมัน 17กรัม
Shelf Life : 3 ปี ในอุณหภูมิห้อง
Remark :

เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น

Share :      

Contact Us