ตะกร้าสินค้า - Cart

OUR PRODUCTS

Home Cooking Set เครื่องผัดกะเพราและซอสเปรี้ยวหวานไทย

Available Size

3 รวม 530 กรัม

PRODUCT DETAILS

Description : กะเพรา 1 ขวด / ซอสเปรี้ยวหวาน 2 ขวด (ฟรี! ชุดชามช้อนส้อมไม้และผ้ากันเปื้อน)
Size : 3 รวม 530 กรัม
Content : 1 กล่อง
Dimension (CM) : 6 x 25 x 21
Net Weight (KG) :
Gross Weight (KG) :
Packaging Material : ซอสผัดเปรี้ยวหวานไทย (ตราแม่พลอย) / Thai Sweet & Sour Stir Fry Sause (Mae Ploy Brand) (320g. 25.7x38.1x22.5 ซม) . เครื่องผัดกะเพรา (ตราแม่พลอย) / Stir Fry Thai Basil Base (Pad Krapao) (Mae Ploy Brand) (28.1x40.8x11.9 ซม)
Ingredients / Nutrition information : ซอสผัด เปรี้ยวหวานไทย (ตราแม่พลอย) Thai Sweet & Sour Stir fry Sauce (Mae Ploy Brand) ส่วนประกอบ % Ingredients % น้ำเปล่ำ 40.0 Water 40.0 น้ำตำลทรำย 17.5 Cane Sugar 17.5 สบั ปะรด 13.0 Pineapple 13.0 ซอสมะเขือเทศ 11.5 Tomato Ketchup 11.5 มะเขือเทศ 11.0 Tomato 11.0 หอมหวั ใหญ่ 2.0 Onion 2.0 เกลือ 2.0 Salt 2.0  ไม่ใชวัตถุกันเสีย No Preservative  ไม่ใส่ผงชูรส  No MSG  ไม่เจือสี  No Artificial Colour เครื่องผดั กะเพรา (ตราแม่พลอย) Stir fry Thai Basil Base (Pad Kra ส่วนประกอบ % Ingredients % กระเทียม 35.5 Garlic 35.5 น้ำมนั พืช 23.0 Soybean Oil 23.0 พริกแห้ง 13.2 Dried Red Chilli 13.2 น้ำปลำ 12.0 Fish Sauce 12.0 น้ำตำลทรำย 8.1 Cane Sugar 8.1 ใบกะเพรำ 6.2 Holy Basil 6.2 เกลือ 2.0 Salt 2.0  ไม่ใชวัตถุกันเสีย No Preservative  ไม่ใส่ผงชูรส  No MSG  ไม่เจือสี  No Artificial Colour
Shelf Life : เปรี้ยวหวาน 2 ปี - เมื่อเปิดใช้แล้ว ปิดฝา นำไปแช่เย็น อยู่ได้ต่ออีก 6 เดือน /// กะเพรา1 ปี 6 เดือน - เมื่อเปิดใช้แล้ว ปิดฝา นำไปแช่เย็น อยู่ได้ประมาณ 6 เดือน
Remark :

ฟรีชุดชามช้อนส้อมไม้และผ้ากันเปื้อน

Share :      

COOKING CLUB

Contact Us