ตะกร้าสินค้า - Cart

OUR PRODUCTS

เครื่องผัดกะเพรา

Available Size

210 กรัม

455 กรัม

PRODUCT DETAILS

Size : 210 กรัม
Content : 1 ขวด
Dimension (CM) : 19.84 x 40.64 x 21.43
Net Weight (KG) :
Gross Weight (KG) :
Packaging Material :
Ingredients / Nutrition information : เครื่องผัดกะเพรา (ตราแม่พลอย) Stir fry Thai Basil Base (Pad Krapao) (Mae Ploy Brand) ส่วนประกอบ % กระเทียม 35.5 น้ำมนั พืช 23.0 พริกแห้ง 13.2 น้ำปลำ 12.0 น้ำตำลทรำย 8.1 ใบกะเพรำ 6.2 เกลือ 2.0 ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหารมี : ถั่วเหลือง, น้ำปลา / ไม่ใช้วัตถุกันเสีย / ไม่ใส่ผงชูรส / ไม่เจือสี
Shelf Life : 1 ปี 6 เดือน ในอุณหภูมิห้อง
Share :      

COOKING CLUB

Contact Us