ตะกร้าสินค้า - Cart

สั่งซื้อสินค้าออนไลน์

ผลไม้กระป๋อง ตรายอดดอย

ลูกตาลในน้ำเชื่อม
ยอดดอย

ราคา 80

ลิ้นจี่ในน้ำเชื่อม
ยอดดอย

ราคา 70

ลำใยในน้ำเชื่อม
ยอดดอย

ราคา 70

เงาะสอดไส้สับปะรดในน้ำเชื่อม
ยอดดอย

ปกติราคา 75 บาท
ราคา 0

เงาะในน้ำเชื่อม
ยอดดอย

ราคา 0

แห้วในน้ำเชื่อมบรรจุกระป๋อง
ยอดดอย

ราคา 60

ยอดดอย (เงาะ, เงาสับปะรด, ลิ้นจี่, ลำไย)
ยอดดอย

ราคา 0

Contact Us