ตะกร้าสินค้า - Cart

NEWS & EVENT

NEWS

 
บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยงานอิสระตรวจสวนมะพร้าวที่ไม่มีลิงได้ทำสัญญากับบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด
Date : 24/02/2021
บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยงานอิสระตรวจสวนมะพร้าวที่ไม่มีลิงได้ทำสัญญากับบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด
read more
ประชุมร่วมกับอำพลฟูดส์
Date : 25/01/2021
ประชุมร่วมกับอำพลฟูดส์
read more
การประชุมพนักงานโฟลค์ลิฟท์ร่วมกับฝ่ายความปลอดภัย
Date : 04/12/2020
การประชุมพนักงานโฟลค์ลิฟท์ร่วมกับฝ่ายความปลอดภัย
read more
ประชุม ไม่ใช้แรงงานสัตว์(แรงงานลิง) "Monkey Free Audit"
Date : 27/11/2020
ประชุม ไม่ใช้แรงงานสัตว์(แรงงานลิง) "Monkey Free Audit"
read more
ประชุมแนวทางการจัดทำโครงการด้าน Food Safety Culture เรื่อง การไม่นำอาหารเข้าบริเวณพื้นที่ปฎิบัติงาน
Date : 27/11/2020
ประชุมแนวทางการจัดทำโครงการด้าน Food Safety Culture เรื่อง การไม่นำอาหารเข้าบริเวณพื้นที่ปฎิบัติงาน
read more
อบรม ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
Date : 26/11/2020
อบรม ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
read more
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการลูกจ้าง
Date : 23/11/2020
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการลูกจ้าง
read more
ต้อนรับคณะกรรมการ โครงการ "ส่งเสริมการขยายมาตรฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ"
Date : 23/11/2020
ต้อนรับคณะกรรมการ โครงการ "ส่งเสริมการขยายมาตรฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ"
read more
อบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานฯ
Date : 21/11/2020
อบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานฯ
read more

Contact Us