ตะกร้าสินค้า - Cart

ABOUT TCC

FOOD STANDARD ACTIVITIES

แบ่งบันข้อมูลได้ที่ :

ลงพื้นที่สำรวจการดำเนินงาน และ มอบหลังคา แผ่นพื้น เหล็ก

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ได้มีการมอบหมายให้คณะทำงาน CSR ลงพื้นที่สำรวจการดำเนินงาน และ มอบหลังคา แผ่นพื้น เหล็ก ในโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงร้านค้าชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR)  ให้กับ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลกระทุ่มล้ม

RELATED ACTIVITY

16DEC, 19
ลงพื้นที่ร้านค้าชุมชน ในโครงการชุมชนยั่งยืนเศรษฐกิจพอเพียง
ลงพื้นที่ร้านค้าชุมชน ในโครงการชุมชนยั่งยืนเศรษฐกิจพอเพียง Date 17/08/62
read more
16DEC, 19
พิธีโครงการชุมชนยั่งยืนเศรษฐกิจพอเพียง
พิธีโครงการชุมชนยั่งยืนเศรษฐกิจพอเพียง Date 20/07/62
read more

Contact Us