ตะกร้าสินค้า - Cart

ABOUT TCC

FOOD STANDARD ACTIVITIES

แบ่งบันข้อมูลได้ที่ :

ลงพื้นที่ร้านค้าชุมชน ในโครงการชุมชนยั่งยืนเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 ได้มีการลงพื้นที่ร้านค้าชุมชน ในโครงการชุมชนยั่งยืนเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ ผักพื้นบ้าน สินค้าชุมชน มาจัดจำหน่าย ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรตำบลกระทุ่มล้ม

RELATED ACTIVITY

16DEC, 19
พิธีโครงการชุมชนยั่งยืนเศรษฐกิจพอเพียง
พิธีโครงการชุมชนยั่งยืนเศรษฐกิจพอเพียง Date 20/07/62
read more
16DEC, 19
ลงพื้นที่สำรวจการดำเนินงาน และ มอบหลังคา แผ่นพื้น เหล็ก
ลงพื้นที่สำรวจการดำเนินงาน และ มอบหลังคา แผ่นพื้น เหล็ก ในโครงการศูนย์การเรียนรู้ Date 19/06/62
read more

Contact Us