ตะกร้าสินค้า - Cart

ABOUT TCC

FOOD STANDARD ACTIVITIES

แบ่งบันข้อมูลได้ที่ :

พิธีโครงการชุมชนยั่งยืนเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ร่วมกับ บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด เปิดพิธีโครงการชุมชนยั่งยืนเศรษฐกิจพอเพียง โดย ภายในงานมีสินค้าจากชุมชนหลายอย่างมาจัดจำหน่าย ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรใกล้กับโรงงานแม่พลอย

RELATED ACTIVITY

16DEC, 19
ลงพื้นที่ร้านค้าชุมชน ในโครงการชุมชนยั่งยืนเศรษฐกิจพอเพียง
ลงพื้นที่ร้านค้าชุมชน ในโครงการชุมชนยั่งยืนเศรษฐกิจพอเพียง Date 17/08/62
read more
16DEC, 19
ลงพื้นที่สำรวจการดำเนินงาน และ มอบหลังคา แผ่นพื้น เหล็ก
ลงพื้นที่สำรวจการดำเนินงาน และ มอบหลังคา แผ่นพื้น เหล็ก ในโครงการศูนย์การเรียนรู้ Date 19/06/62
read more

Contact Us