ตะกร้าสินค้า - Cart

ABOUT TCC

FOOD STANDARD ACTIVITIES

แบ่งบันข้อมูลได้ที่ :

ประชุมคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ได้มีการประชุมคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกท่านและเรียนเสนอขออนุมัติพนักงานในแต่ละแผนก/ฝ่าย

ที่เป็นคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE จากผู้จัดการฝ่าย/หัวหน้าส่วน/หัวหน้าแผนกทุกฝ่าย เพื่อแบ่งหน้าที่ในการจัดบอร์ด/บูธ และการเตรียมต้อนรับผู้ตรวจประเมินพื้นที่ ร่วมทั้งต้อนรับสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมออกบูธ

ณ ห้องประชุมอุดมมะพร้าว ชั้น 3 โรงงานชาวเกาะ

RELATED ACTIVITY

18AUG, 20
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด ได้เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน TO BE NUMBER ONE
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด ได้เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน TO BE NUMBER ONE
read more
16DEC, 19
คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินพื้นที่ชมรม TO BE NUMBER ONE
คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินพื้นที่ชมรม TO BE NUMBER ONE
read more
16DEC, 19
ออกบูธ ชมรม To be number one ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้านปรานี
ออกบูธ ชมรม To be number one ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้านปรานี Date 21/05/62
read more
16DEC, 19
ประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ระดับเพรชปีที่ 2
ประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ระดับเพรชปีที่ 2 Date 04/03/62
read more
16DEC, 19
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมได้จัดงานรวมพลังมหกรรม ชมรม TO BE NUMBER ONE
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมได้จัดงานรวมพลังมหกรรม ชมรม TO BE NUMBER ONE Date 12/02/62
read more

Contact Us