ตะกร้าสินค้า - Cart

ABOUT TCC

FOOD STANDARD ACTIVITIES

แบ่งบันข้อมูลได้ที่ :

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด ได้เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน TO BE NUMBER ONE

วันที่ 15 สิงหาคม 2563 บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด ได้เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน TO BE NUMBER ONE 1และลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) 

ชมรม TO BE NUMBER ONE 1 CHAOKOH ได้เป็นชมรมต้นแบบที่ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันสนับสนุน แนะนำ ให้คำการปรึกษา

จัดโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE อีกครั้ง ณ ห้องประชุม TO BE NUMBER ONE โรงงานชาวเกาะ

RELATED ACTIVITY

02JUL, 22
ประชุมคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE
ประชุมคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE
read more
16DEC, 19
คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินพื้นที่ชมรม TO BE NUMBER ONE
คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินพื้นที่ชมรม TO BE NUMBER ONE
read more
16DEC, 19
ออกบูธ ชมรม To be number one ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้านปรานี
ออกบูธ ชมรม To be number one ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้านปรานี Date 21/05/62
read more
16DEC, 19
ประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ระดับเพรชปีที่ 2
ประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ระดับเพรชปีที่ 2 Date 04/03/62
read more
16DEC, 19
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมได้จัดงานรวมพลังมหกรรม ชมรม TO BE NUMBER ONE
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมได้จัดงานรวมพลังมหกรรม ชมรม TO BE NUMBER ONE Date 12/02/62
read more

Contact Us