ตะกร้าสินค้า - Cart

ABOUT TCC

FOOD STANDARD ACTIVITIES

แบ่งบันข้อมูลได้ที่ :

คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินพื้นที่ชมรม TO BE NUMBER ONE

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ได้มีการจัดบูธ ชมรม TO BE NUMBER ONE โดยมีคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินพื้นที่ชมรม TO BE NUMBER ONE 3 ท่าน ได้แก่

คุณพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ

คุณประวิทย์ เคียงผล ผู้เชี่ยวชาญ อนุกรรมการ

คุณกิตติ สุทธิจิตไพศาล ผู้เชี่ยวชาญ อนุกรรมการ

เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและเก็บคะแนนของชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ณ ห้องประชุมอุดมมะพร้าว

RELATED ACTIVITY

02JUL, 22
ประชุมคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE
ประชุมคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE
read more
18AUG, 20
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด ได้เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน TO BE NUMBER ONE
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด ได้เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน TO BE NUMBER ONE
read more
16DEC, 19
ออกบูธ ชมรม To be number one ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้านปรานี
ออกบูธ ชมรม To be number one ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้านปรานี Date 21/05/62
read more
16DEC, 19
ประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ระดับเพรชปีที่ 2
ประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ระดับเพรชปีที่ 2 Date 04/03/62
read more
16DEC, 19
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมได้จัดงานรวมพลังมหกรรม ชมรม TO BE NUMBER ONE
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมได้จัดงานรวมพลังมหกรรม ชมรม TO BE NUMBER ONE Date 12/02/62
read more

Contact Us