ตะกร้าสินค้า - Cart

ABOUT TCC

FOOD STANDARD ACTIVITIES

แบ่งบันข้อมูลได้ที่ :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมได้จัดงานรวมพลังมหกรรม ชมรม TO BE NUMBER ONE

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 7.30 – 12.00 น.  ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมได้จัดงานรวมพลังมหกรรม ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครปฐม ได้เชิญชมรม TO BE NUMBER ONE  บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด  เป็นตัวแทนสถานประกอบการ เข้ารวมประกวดในระดับภาคและในระดับประเทศประจำปี  2562 และร่วมออกบูธ Open House มีผู้เข้าร่วมงาน 500 คน ณ โรงเรียนสามพรานวิทยา

RELATED ACTIVITY

02JUL, 22
ประชุมคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE
ประชุมคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE
read more
18AUG, 20
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด ได้เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน TO BE NUMBER ONE
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด ได้เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน TO BE NUMBER ONE
read more
16DEC, 19
คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินพื้นที่ชมรม TO BE NUMBER ONE
คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินพื้นที่ชมรม TO BE NUMBER ONE
read more
16DEC, 19
ออกบูธ ชมรม To be number one ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้านปรานี
ออกบูธ ชมรม To be number one ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้านปรานี Date 21/05/62
read more
16DEC, 19
ประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ระดับเพรชปีที่ 2
ประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ระดับเพรชปีที่ 2 Date 04/03/62
read more

Contact Us