ตะกร้าสินค้า - Cart

ABOUT TCC

FOOD STANDARD ACTIVITIES

แบ่งบันข้อมูลได้ที่ :

Audit Committee of TO BE NUMBER ONE Club Area

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ได้มีการจัดบูธ ชมรม TO BE NUMBER ONE โดยมีคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินพื้นที่ชมรม TO BE NUMBER ONE 3 ท่าน ได้แก่

คุณพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ

คุณประวิทย์ เคียงผล ผู้เชี่ยวชาญ อนุกรรมการ

คุณกิตติ สุทธิจิตไพศาล ผู้เชี่ยวชาญ อนุกรรมการ

เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและเก็บคะแนนของชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ณ ห้องประชุมอุดมมะพร้าว

RELATED ACTIVITY

02JUL, 22
TO BE NUMBER ONE club committee meeting
TO BE NUMBER ONE club committee meeting
read more
18AUG, 20
Suphanburi Sugar Industry Company Limited visited TO BE NUMBER ONE fair.
Suphanburi Sugar Industry Company Limited visited TO BE NUMBER ONE fair.
read more
16DEC, 19
Booth at the To be number one club at Ban Pranee Training Center.
Booth at the To be number one club at Ban Pranee Training Center.
read more
16DEC, 19
TO BE NUMBER ONE contest, regional level, diamond level, year 2
TO BE NUMBER ONE contest, regional level, diamond level, year 2
read more
16DEC, 19
read more

Contact Us