ตะกร้าสินค้า - Cart

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

วิธีชำระค่าสินค้าและบริการ

-  โอนเงินผ่านธนาคาร หรือโอนเงินผ่านATM ท่านสามารถเลือกชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร หรือทางตู้ ATM มายังบัญชีธนาคารด้านล่างนี้

 ชื่อธนาคาร

สาขา

ประเภทบัญชี

หมายเลขบัญชี

ชื่อบัญชี

  ธนาคารกสิกรไทย

วังบูรพา

 บัญชีออมทรัพย์

 0441108443

 บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด

  ธนาคารกสิกรไทย

วังบูรพา

กระแสรายวัน

0441108095

 บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด

         
         
         

แจ้งการชำระเงิน/โอนเงิน

เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการตรวจสอบยอดเงิน หลังจากที่ท่านได้ทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งการชำระเงินของท่านโดย

  • 1. ส่งอีเมล์มาที่  tccsince1976@gmail.com 
       ระบุหัวข้อ : แจ้งการชำระเงิน/ โอนเงิน โดยท่านต้องแนบไฟล์ ใบ Pay-in หรือ สลิป ATM มาด้วย (.jpg หรือ .pdf) พร้อมทั้งระบุชื่อ-นามสกุล หมายเลขการสั่งซื้อ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่านให้ครบถ้วน
  • 2. สามารถแจ้งการชำระเงินผ่านหน้าเว็บได้โดยเข้าไปที่เมนู แจ้งชำระเงิน แล้วกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

 

หมายเหตุ:
  • 1. หากทางเราไม่ได้รับหลักฐานการชำระเงินของท่าน ภายใน 3 วันหลังจากการสั่งซื้อ ระบบจะยกเลิกการสั่งซื้อของท่านโดยอัตโนมัติ
  • 2. บริษัทใช้เวลา 1-2 วันทำการระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ ในการตรวจสอบการชำระเงินของท่าน
  • 3. การแจ้งการชำระเงิน/ โอนเงินที่ไม่สมบูรณ์ อาจเป็นสาเหตุให้การจัดส่งล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากทางเราต้องใช้เวลาในการตรวจสอบการชำระเงินเพิ่มขึ้น

 

การจัดส่งสินค้า

tcc-chaokoh.com บริการจัดส่งสินค้าในประเทศครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้ง 76 จังหวัดของประเทศไทย ด้วยบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

1. ประเภทของการจัดส่งสินค้าภายในประเทศ

1.1 ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

 

ระยะเวลาจัดส่ง :

1 - 3 วันทำการ

 
 

อัตราค่าบริการ :

50 บาท

 

 

1.2 ไปรษณีย์ลงทะเบียน

 

ระยะเวลาจัดส่ง :

3 - 5 วันทำการ

 
 

อัตราค่าบริการ :

30 บาท

 

 

2. การคำนวณระยะเวลาการส่งสินค้า

ระยะเวลาที่ท่านจะได้รับสินค้า* = ระยะเวลาการเตรียม สินค้าเพื่อจัดส่ง ( 1 - 7 วันทำการ ขึ้นอยู่กับรายการที่สั่ง และสถานะของสินค้าว่ามีพร้อมส่งหรือต้องผลิตใหม่) + ระยะเวลาการจัดส่งทางไปรษณีย์ (ขึ้นอยู่กับวิธีการขนส่งที่ท่านเลือก และวันทำการของไปรษณีย์***)

ตัวอย่างเช่น

 

ระยะเวลาการเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่ง (กรณีมีสินค้าพร้อมส่ง)

1-2 วัน

 

 

 

+

 

 

ระยะเวลาการจัดส่ง (จัดส่งในเขตกรุงเทพฯ ด้วยบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ)

1-2 วัน

 

 

 

=

 

 

ระยะเวลาที่ท่านจะได้รับสินค้า*

2-4 วัน

 
 

ระยะเวลาการเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่ง (กรณีไม่มีสินค้าและต้องผลิตใหม่)

7 วัน

 

 

 

+

 

 

ระยะเวลาการจัดส่ง (จัดส่งในเขตกรุงเทพฯ ด้วยบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ)

1-2 วัน

 

 

 

=

 

 

ระยะเวลาที่ท่านจะได้รับสินค้า*

8-10 วัน

 

หมายเหตุ: 
* บริษัทฯ จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ได้รับหลักฐานยืนยันการชำระเงินจากท่านแล้วเท่านั้น
** ในกรณีที่บริษัทต้องใช้เวลาในการเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่งเกิน 7 วัน ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์จะติดต่อท่าน เพื่อยกเลิกการสั่งซื้อหรือแจ้งระยะเวลาจัดส่งที่แน่นอนอีกครั้ง
*** ระยะเวลาการจัดส่งทางไปรษณีย์ เป็นเวลาประมาณการตามข้อมูลจาก บ.ไปรษณีย์ไทย โดยต้องยึดถือตามวันทำการของไปรษณีย์ 
ระยะเวลาการจัดส่งอาจคลาดเคลื่อนได้ในแต่ละจุดหมายปลายทาง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่มีผู้ใช้บริการไปรษณีย์จำนวนมาก

 

3. ข้อตกลงการส่งสินค้า

  • 3.1. บริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าหลังจากได้รับการชำระเงินของท่านเรียบร้อยแล้ว
  • 3.2. ค่าบริการจัดส่งตามตารางข้างต้น รวมค่าวัสดุหีบห่อ ค่าดำเนินการของบริษัท และค่าธรรมเนียมการจัดส่งของ บ.ไปรษณีย์ไทยแล้ว

 

4. การตรวจสอบสถานะสินค้า

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท จะแจ้งหมายเลข หมายเลขสิ่งของ 13 หลัก ทาง อีเมล์ ให้ท่านเพื่อตรวจสอบสถานะสินค้าระหว่างการขนส่งทางเว็บไซต์ไปรษณีย์ไทย โดยท่านสามารถตรวจสอบได้ที่ http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx?lang=th

Contact Us