ตะกร้าสินค้า - Cart

ABOUT TCC

ประวัติขององค์กร

 

 

 

 

 

 

 

เทพผดุงพรมะพร้าว … .จากดินสู่ดาว

...ความสำเร็จของบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด เริ่มต้นเมื่อกว่า 50 ปีมาแล้ว โดยคุณอำพล และจรีพร เทพผดุงพร เกษตรกรในฝั่งธนบุรี ซึ่งเริ่มดำเนินธุรกิจค้าขายส่งและปลีกมะพร้าวลูก ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ทั้งคู่ได้ตัดสินใจย้ายจากร้านค้าเดิมซึ่งเป็นห้องแถวสองคูหาที่สี่แยกมหานาค ริมคลองผดุงกรุงเกษม มายังที่ตั้งปัจจุบันบนถนนมหาราช ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยใช้ชื่อว่า “ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุดมมะพร้าว” หลังจากประสบการณ์ที่ยาวนานในธุรกิจการเกษตร คุณอำพล เทพผดุงพร ตระหนักว่า อุตสาหกรรมเกษตรโดยเฉพาะ การแปรรูปอาหารน่าจะเป็นความต้องการของประเทศและโลกในอนาคต และนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการก่อตั้ง “บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด”

วางรากฐานโรงงานแปรรูปอาหารในระดับชาติ

.....บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2519 ด้วยการสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งชาติ (BOI) โดยตั้งในพื้นที่ 28 ไร่ บนถนนพุทธมณฑลสาย 4 อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในระยะแรก บริษัทฯ ได้เริ่มการผลิตผลิตภัณฑ์จากกะทิในรูปของพาสเจอร์ไรส์บรรจุถุง กระป๋อง และผง

จากวันนั้นถึงวันนี้ .....บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 5/895 ถนนบรมราชชนนี เเขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ได้มีการขยายขีดความสามารถและศักยภาพในการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากกว่า 200 ชนิดเพื่อรองรับความต้องการทั้งของตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกผลิตจากโรงงาน 3 แห่ง ที่อยู่ในเครือเทพผดุงพรมะพร้าว ได้แก่  

 1. โรงงานชาวเกาะ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 58-59 หมู่ 5 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
 2. โรงงานอำพลฟู้ดโพรเซสซิ่ง ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 57 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
 3. โรงงานแม่พลอย ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 4 ซอยกระทุ่มล้ม 27 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

 โรงงาน ชาวเกาะ

โรงงานชาวเกาะ เป็นโรงงานแห่งแรกของกลุ่มเทพผดุงพรมะพร้าวซึ่งตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2519 ชื่อ ”ชาวเกาะ” หมายถึงคนที่อาศัยบนเกาะสมุย ซึ่งเป็นแหล่งผลิตมะพร้าวที่ใหญ่ของประเทศในสมัยนั้น “ชาวเกาะ” จึงถูกนำมาใช้เป็นชื่อทางการค้าของผลิตภัณฑ์ที่มาจากมะพร้าว นอกจากนี้ ทางโรงงานยังผลิตผักและผลไม้บรรจุกระป๋องภายใต้ชื่อการค้า “ชาวเกาะ” และ “ยอดดอย”                                       

 ผลิตภัณฑ์ที่โรงงานชาวเกาะมีศักยภาพในการผลิตแบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม ดังนี้

 1. กะทิ : กระป๋อง พาสเจอไรส์ และ ยูเอชที
 2. กะทิผง
 3. เนื้อมะพร้าวอบเเห้ง
 4. มะพร้าวอบกรอบ
 5. น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์
 6. ผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง
 7. น้ำมะพร้าวบรรจุกระป๋อง
 8. วุ้นมะพร้าวและวุ้นผสมในน้ำเชื่อม
 9. ไข่นกกระทาบรรจุกระป๋อง

โรงงานชาวเกาะได้รับการรับรองจากหน่วยงานมาตรฐานทั้งภายในและต่างประเทศ ดังต่อไปนี้

 1. หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practices, GMP) จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรและอุตสาหกรรมแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ Intertek Industry and Certification Service (Thailand) Ltd.
 2. การวิเคราะห์หาอันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Points, HACCP) จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรและอุตสาหกรรมแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ Intertek Industry and Certification Service (Thailand) Ltd.
 3. มาตรฐาน HALAL จาก สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
 4. ISO 9001:2015 จาก TUV Rheinland(Thailand) Co.,Ltd.
 5. ISO 14001:2015 จาก TUV Rheinland(Thailand) Co.,Ltd.
 6. มรท.8001-2553 จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กระทรวงแรงงาน) ตรวจประเมินโดย SGS
 7. BRC Issue 8 จาก Intertek Industry and Certification Service (Thailand) Ltd.
 8. ISO 22000 : 2005 จาก Intertek Industry and Certification Service (Thailand) Ltd.
 9. อย. (คุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจสังคม) จาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 10. ISO 50001:2011 จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd.
 11. คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
 12. อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว จาก กระทรวงอุตสาหกรรม
 13. มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

- CSR - DIW Continuous Award

- CSR - DIW Network Award

- CSR - DIW In Supply Chain

- CSR - DIW Advance Award Level 5

    14. ผลรายงานการประเมินเพื่อตรวจสอบวิเคราะห์สถานะการไม่ใช้ลิงเก็บมะพร้าว (Monkey-Free Coconut) ตามมาตรฐาน BV

 

นอกจากนี้ โรงงานชาวเกาะยังได้รับการตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา และจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้าทั่วโลก


โรงงาน อำพลฟู้ดโพรเซสซิ่ง

โรงงานอำพลฟู้ดโพรเซส ซึ่งเป็นโรงงานที่ 2 ในกลุ่มเทพผดุงพรมะพร้าว ที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2529 เนื่องจากมีการขยายความต้องการของผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมเกษตรที่หลากหลาย โรงงานอำพลฟู้ดโพรเซส ซิ่งมีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายประเภท ได้แก่

โรงงานอำพลฟู้ดโพรเซสซิ่ง ได้รับการรับรองทางด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานมาตรฐาน ทั้งภายในและต่างประเทศ ได้แก่ 

 1. หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practices, GMP) จาก Bureau Veritas Quality International (BVQI), ประเทศไทย
 2. การวิเคราะห์หาอันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Points, HACCP) จาก Bureau Veritas Quality International (BVQI), ประเทศไทย
 3. ISO 9001/2000 โดย Bureau Veritas Quality International (BVQI), ประเทศไทย
 4. ISO 14000 โดย Bureau Veritas Quality International (BVQI), ประเทศไทย

นอกจากนี้ โรงงานอำพลฟู้ดโพรเซสซิ่งยังได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้าทั่วโลก


โรงงาน แม่พลอย

โรงงานแม่พลอยเป็นโรงงานที่ 3 ในกลุ่มเทพผดุงพรมะพร้าว “แม่พลอย” เป็นนางเอกในนวนิยายที่มีชื่อเสียงของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหญิงไทยที่ผ่านการอบรมวัฒนธรรมจากราชสำนัก ชื่อ “แม่พลอย” จึงถูกนำเป็นชื่อการค้าของผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ไทยต่างๆ เช่น แกง น้ำพริก น้ำจิ้ม รวมถึงกะทิกระป๋องสูตรไขมันสูงที่เหมาะสำรับใช้ในการทำแกงเผ็ด (ผลิตที่โรงงานชาวเกาะ)

ที่โรงงานแม่พลอยมีการผลิตผลิตภัณฑ์เป็น 7 กลุ่ม ดังนี้

 1. น้ำจิ้มต่างๆ
 2. พริกแกง
 3. พริกเผาและซอสผัดต่างๆ
 4. ผงเครื่องปรุงรส
 5. แกงบรรจุกระป๋อง
 6. น้ำส้มสายชูและน้ำมะขามเข้มข้น
 7. วุ้นมะพร้าว

โรงงานแม่พลอย ได้รับการรับรองจากหน่วยงานมาตราฐาน ดังต่อไปนี้

 1. มาตราฐานGMP/HACCP จาก กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [Thai curry paste, Thai curry soup, Chilli paste, Pad Thai sauce, Nem sauce]
 2.  มาตราฐาน HALAL จาก สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
 3. มาตราฐาน GMP จากบริษัท SGS (ประเทศไทย) จำกัด [The processing of Sweet Chilli Sauce in glass bottle, plastic bag and plastic gallon, Dipping Sauce in glass bottle (Spring Roll, Sriracha Chilli and Spicy Seafood), Salad dressing Sauce in plastic bag and glass bottle, Distilled Vinegar in glass bottle and plastic gallon, Curry Paste in plastic bag, Stir-Fried Paste in plastic bag, Stir-Fried Sauce in glass jar, Tamarind Pulp Concentrate in gallon, Canned Curry Paste, Canned Curry Soup, Nata de coco in plastic bag/drum and Seasoning Products.]
 4. มาตราฐาน HACCP จากบริษัท SGS (ประเทศไทย) จำกัด [The processing of Sweet Chilli Sauce in glass bottle, plastic bag and plastic gallon, Dipping Sauce in glass bottle (Spring Roll, Sriracha Chilli and spicy Seafood), Salad Dressing Sauce in plastic bag and glass bottle, Distilled Vinegar in glass bottle and plastic gallon, Curry Paste in plastic bag, Stir-Fried paste in plastic bag, Stir-Fried Sauce in glass jar, Tamarind Pulp Concentrate in gallon, Canned Curry Paste and Canned Curry Soup.]
 5. ISO 9001:2015 จาก บริษัท TUV Rheinland(Thailand) Co.,Ltd.
 6. ISO 14001:2015 จาก บริษัท TUV Rheinland(Thailand) Co.,Ltd.
 7. ISO 50001:2011 จากบริษัท SGS
 8. BRC Issue7 จากบริษัท SGS (ประเทศไทย) จำกัด [The processing of Sweet Chilli Sauce in glass bottle/plastic bag/container, Dipping Sauce in glass bottle (Spring Roll, Sriracha Chilli, Sweet and Sour Plum, Spicy Seafood, Nem Sauce), Salad Dressing Sauce in plastic bag/glass bottle, Stir-Fried Sauce in glass gar (Black Pepper and PadThai), Curry Paste in plastic bag/drum, Chilli paste in oil in plastic bag/glass jar, Stir-Fried Paste in plastic bag (TomYum, TomKha), Tamarind Pulp Concentrate in gallon and Distilled Vinegar in glass bottle/gallon.]

นอกจากนี้ โรงงานแม่พลอยยังได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่ได้รับหมอบหมายจากลูกค้าทั่วโลก

 

Contact Us