ตะกร้าสินค้า - Cart

ABOUT TCC

ระบบ ISO 9001:2015

 

การประชุมร่วมประเมินความเสี่ยงขององค์กร (Risk Management) เนื่องจากเวอร์ชั่นใหม่ Date 15/11/62

read more

การประชุม Management 9001& brc&22000 Date 22/08/62

read more

การประชุม managemen 9001&BRC&22000 Date 25/03/62

read more

การประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระบบมาตรฐาน BRC และ ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร ISO 2200 : 2018

read more

ประชุม Management 9001,BRC & 22000 ปี 2561

read more
< 1 >